Cambios digitala vaccineringslöfte: "Allt klart på tre minuter"

När sju miljoner svenskar ska vaccineras inom loppet av ett par månader krävs inte bara vaccindoser. Lika viktigt är att varje bokning, behandling, dokumentation och rapportering sker så snabbt som överhuvudtaget är möjligt.
– MittVaccin klarar allt på tre minuter, säger Tomas Block på Cambio.

Cambio, som är main partner till årets Vitalis, tror sig ha en lösning på den gigantiska logistiska utmaning massvaccineringen mot Covid-19 ställer.

Med deras system MittVaccin Journal sköts hela processen digitalt, från bokning och hälsodeklaration till ankomstregistrering och journalföring. Inga telefonsamtal eller brev krävs, journalföringen förenklas radikalt och rapporteringen till det nationella vaccinationsregistret sker helt automatiskt.

För att se om systemet verkligen håller vad det lovar beslutade SVT Örebro att testa det i december 2020, då för säsongsinfluensa. Den utsända reportern hade bokat sin tid och gjort sin hälsodeklaration digitalt i förväg. Hon kom till vårdcentralen på utsatt tid, släpptes in, legitimerade sig, fick sticket i armen och släpptes ut. Det tog sammantaget 132 sekunder.

– Det innebär att en vaccinatör kan klara av att ta emot en ny patient var tredje minut, konstaterar Tomas Block, vice VD och medicinskt ansvarig på Cambio.


Tomas Block.

Fram till mitten av april har över 600 000 vaccinationer mot Covid-19 journalförts med MittVaccin, vilket motsvarar drygt en fjärdedel av alla utförda vaccinationer.

– Ska massvaccinationen, som just nu går in i sin mest intensiva fas, kunna genomföras snabbt och smidigt måste alla flaskhalsar åtgärdas. Då krävs ett sömlöst och effektivt digitalt flöde. Där kan vi bidra, menar Tomas.

MittVaccin är sedan ett par år tillbaka det ledande vaccinsystemet på den privata marknaden, där det finns i drift hos ett hundratal vårdgivare. Även 26 kommuner är anslutna.

– Men i år har vi också fått sju regioner som kunder, som en direkt följd av Covid-19-vaccineringen, berättar Tomas.

Avtalen med regionerna fungerar som portöppnare för alla vaccinatörer inom regionen.

– Vi gör det möjligt för regionerna att upplåta användandet av systemet till kommuner och privata vårdgivare. Det är styrkan med MittVaccin: att alla certifierade vaccinatörer i en region kan använda systemet.

– Det gör också MittVaccin så smart. Säg att en person hamnar på sjukhus för någonting, sedan får hen även en vaccination där. Patienten kan sedan få sin andra dos hos en privat vårdgivare eller i en annan region.

För MittVaccin spelar det med andra ord ingen roll vem huvudmannen är.

– I och med att vi håller samman informationen för patientprocessen inom ramen för sammanhållen journalföring i MittVaccin kan vaccinationskedjan hållas samman, över vårdgivargränserna.

Vaccinationsuppgifterna kan också delas utanför MittVaccin Journal till Nationell Patientöversikt och tillgängliggöras för invånaren via 1177 samt i MittVaccin App, som fungerar som ett digitalt vaccinationskort.

Dessutom har MittVaccin integrationer i drift mot andra journalsystem och levererar omfattande utdata och statistik till sina kunder för att följa upp Covid-19-vaccineringen på regional- och vårdgivarnivå.

– Logistikflödet i MittVaccin ger möjlighet att följa upp åtgång och lagertillgång av vaccin på vårdenhet och vårdgivarnivå samt för regionen som helhet.

Tomas Blocks ambition är att leverera MittVaccin till fler kunder som en gemensam plattform för både privat och offentlig vaccinationsverksamhet. Samt att utveckla och implementera integrationer med fler journalsystem.

– Fokus här och nu är att göra allt för att stötta pandemivaccineringen. Vi uppdaterar vår lösning kontinuerligt för att säkerställa god prestanda och tillgänglighet även under extrema förhållanden, som vi just nu befinner oss i.

– Sett till kapacitet och prestanda, men framförallt avseende funktionalitet för slutanvändaren, anser vi oss ha det bästa vaccinsystemet på marknaden. Vi ser vi fram emot att prata vidare om det på Vitalis.