Cross Technology Solutions: "Automatiserad prioritering bakom ökad trygghet"

När Gun-Britt Eriksson använde LifePod upplevde hon att vårdtillgängligheten blev bättre. Det gjorde henne tryggare.

Med e-hälsoplattformen LifePod kan vårdgivare överblicka hälsotillstånd hos patienter på distans och prioritera dem som har störst behov av vård.

Thomas Bergqwist är grundare och vd på Cross Technology Solutions som utvecklat LifePod.

Startskottet för LifePod var hans funderingar om hur patienter håller reda på sina rekommendationer, hur de uppnår varaktiga förändringar till ett friskare liv och hur

vårdgivare ska kunna prioritera patienter utifrån behov när det inte gäller akutvård.

– Mitt intresse väcktes när jag såg hur besvärligt många patienter hade det och jag utvecklade en stor nyfikenhet kring diabetespatienters vardag. Samtidigt insåg jag hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först – vilket ju inte syns i en kalenderbokning, säger Thomas Bergqwist.

 

Sorterar efter vårdbehov

LifePod består av två huvudkomponenter. Ett medicinskt gränssnitt för vårdgivaren samt en skräddarsydd applikation för patienten. Varje patient rapporterar sina personliga värden och följs utifrån sitt specifika hälsotillstånd.

– Varje patient är en individ. Därför använder LifePod unika och individuella gränser och rekommendationer. Idag har vi ett tiotal olika hälsotillstånd av varierande komplexitet, säger Thomas Bergqwist.

Med hjälp av algoritmer värderar LifePod den insamlade informationen och sorterar patienterna efter vårdbehov. I LifePods patientöversikt får vårdpersonalen en samlad bild av patienternas hälsostatus och inbördes prioriteringsordning.

– Det sparar tid, resurser och är varsamt med våra allmänna medel. Vi har lyssnat på vårdpersonalen och utvecklat ett beslutsstödjande verktyg för de behov som finns ute i verksamheterna. För patienterna innebär LifePod att deras koppling till vården stärks eftersom de är i kontinuerlig kontakt. De känner sig sedda och omhändertagna, säger Thomas Bergqwist.

 

Direktkontakt med vården

Den bilden bekräftas av Gun-Britt Eriksson, 75 år, från Malmö. Hon kom i kontakt med LifePod genom Hjärt- och Lungsjukas Förening i Malmö och fick frågan om hon ville delta i en patientstudie om LifePod.

Under studien rapporterade hon löpande in en rad hälsovärden till studiens ansvariga. Att få respons i appen efter att ha rapporterat in sina värden upplevde Gun-Britt Eriksson som en stor trygghet.

– Det är inte det lättaste att komma i kontakt med vården och det finns ofta en oro förknippad med kroniska sjukdomar. Genom LifePod får man direktkontakt med vården och får veta om allt är normalt eller om man behöver komma in. Då slipper man gå och oroa sig. Jag var jättenöjd under studien och tror verkligen att LifePod skulle vara bra för många som lever med kroniska sjukdomar, säger Gun-Britt Eriksson.

 

OM CROSS TECHNOLOGY SOLUTIONS

Cross är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för

distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som

behöver följas. Cross erbjuder distansuppföljning för ett tiotal olika tillstånd.

 

OM EHÄLSOPLATTFORMEN LIFEPOD

LifePod är ett beslutsstöd till vårdgivaren som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion identifierar de mest behövande patienterna – tillgängligt närsomhelst.

Patienten, i sin tur, har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren.

 

För mer information: www.cross-solutions.com