Snabba frågor till Mederca om Vitalis

Varför deltar ni på årets Vitalis?
Vitalis är den ledande mässan i Sverige inom vårt område.


Lars Malmgren, VD Medarca.

Beskriv kort er lösning/tjänst – vilket problem löser ni?
Medarca gör lösningar för att underlätta och säkerställa medicinhanteringen inom äldrevården

Vad hoppas ni få ut av ert deltagande?
Sprida kunskapen om att vi har marknadens mest kompletta lösning för medicinhantering inom äldrevården. Utvecklad av äldrevården för äldrevården.

Vad tror ni är viktigt att tänka på vid ett digitalt event, och som digital utställare?
Att göra ett gott förarbete. Vi är ett nytt modernt alternativ på marknaden så marknadsföringen av mässan, vårt företag och våra lösningar är extra viktigt. Vi får ingenting gratis som de mer etablerade företagen. Det kräver att vi alltid är lite bättre än vår omgivning.