David Lega om EU-satsningen på eHälsa: "Stora vinster för alla"

EU inleder just nu tidernas satsning på eHälsa.
– Visionen är att öka utbytet av hälsodata mellan länderna. Det öppnar nya möjligheter för väldigt många – inte minst i Sverige, säger David Lega, EU-parlamentariker och keynote-talare på årets Vitalis.

EU-sessionen på Vitalis 18 maj uppmärksammar EU:s forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram kring digital hälsa som sjösätts i år. En rad svenska och internationella experter, forskare och beslutsfattare medverkar digitalt. Sessionen avrundas med ett panelsamtal.

Bland de EU-program som just nu är under uppstart märks ”Horizon Europe”, ”EU4Health” och ”Digital Europe Programme”. Initiativen innehåller kraftfulla satsningar på AI och på ”European Data Space”, det europeiska datarummet.

David Lega, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, är livligt engagerad i frågan:

– För mig har alltid digital hälsa och vård varit viktigt. Som jag ser det innehåller EU-initiativen en stor potential till att förbättra förebyggande åtgärder, diagnoser, behandlingar och andra hälsorelaterade frågor.

– Just nu ser vi en väldig innovativ process, prioriterad av kommissionen. Vi vet inte riktigt vad den kan ge. Men framförallt hoppas vi att den ska förbättra tillgången till vård.


David Lega. ©EPPGroup-MLahousse

Planen är att hälsotekno ska utgöra en viktig del av det europeiska datarummet – och därmed bli ett europeiskt hälsodatarum. Alltså en helt ny resurs för att underlätta utbyte av hälsodata mellan medlemsländerna.

Det är inte bara regeringar och hälsovårdsmyndigheter som ser stora vinster och trycker på för att få det ökade samarbetet till stånd.

– Även patientorganisationerna efterfrågar det här, understryker David.

– Jag lever själv med en sällsynt diagnos. När det inte finns så många individer, brukare eller patienter, i varje land är det oerhört viktigt att hitta data från fler länder för att få till bättre forskning och behandling.

När det gäller nya mediciner och vacciner, högaktuellt i dessa tider, finns ofta en stor osäkerhet kring effekter och biverkningar.

– Kan man på ett smidigt sätt utbyta hälsodata mellan länder kan man få fram underlag mycket snabbare. Hade vi haft bättre samverkan redan nu skulle vi säkert sett mer enhetliga nationella beslut kring covid-19-vaccin, till exempel.

En gränslös informationsdelning skulle också betyda väldigt mycket för det förebyggande folkhälsoarbetet, tror David Lega.

– Ju bättre koll man har på livsstilsvanor som kost, alkohol och tobak desto mer ökar ju möjligheterna för att människor ska hålla sig i form och må bra.

– Det är dock av yttersta vikt att delningen av data är GDPR-kompatibel, för den individuella integritetens skull.

Det europeiska hälsodatarummet primära uppgift är att vid behov hjälpa till med vårdleveranser, alltså flytta mediciner och utrustning mellan länder. Men det ska också stödja hälsoforskning och hälsopolitiska initiativ.

Han ser många möjligheter för svenska forskare, utvecklare och innovatörer.

– Sverige är ett ganska litet land, vi har relativt sett få vårddata, särskilt när det gäller ovanliga diagnoser. Det nya datarummet, som radikalt ska underlätta utbyte av hälsodata, skapar då nya förutsättningar för forskningen.

Att på ett smidigt sätt kunna jämföra hälsodata från svensk nivå med andra länder i Europa kan få stor betydelse på flera nivåer, menar han:

– Det öppnar nya vägar, inte bara för folkhälsa och behandling men också för innovation och affärsutveckling.

David Lega ser fram emot sin medverkan på årets Vitalis, som genom sitt huvudsakligt digitala program, kan nå en rekordstor publik.

– Jag har ju tidigare varit med på mässan i olika roller, bland annat som brukare. Att nu medverka som politiker på europeisk nivå blir en ny och jättespännande upplevelse!

Se programmet för Vitalis här

Få reda på senaste nytt om Vitalis!
Prenumerera på nyhetsbrev