Besked på Vitalis: Så ska de digitala vaccinationsintygen fungera

Ett intensivt arbete på global nivå pågår just nu för att ta fram smarta certifikat för vaccinationer mot Covid-19.
– Vi har kommit en god bit på väg, säger Gunnar Klein, professor i eHälsa och svensk representant i WHO:s expertgrupp. På Vitalis i maj hoppas han kunna presentera det färdiga paketet.

I samband med att vaccinationerna mot Covid-19 kom igång i slutet av förra året satte WHO samman en internationell expertgrupp med ett bestämt syfte: att utveckla ett Smart vaccination certificate.

Med andra ord: ett globalt fungerande digitalt intyg för alla som vaccinerats mot Covid-19. Avsett som ett viktigt verktyg för att minska smittspridningen.

– Vi har hittills haft sex tretimmars sessioner, berättar Gunnar Klein, professor vid Örebro Universitet och en av de 80 experterna i WHO-gruppen.

Gruppen delar dokument med EU-kommissionen, som också agerar för digitala vaccinationsintyg för medicinskt bruk.

– Ett stort problem hänger samman med att en viss digital lösning inte fungerar överallt. Alla kan inte visa upp sitt intyg i en mobiltelefon. Så vi måste hitta alternativa lösningar, också intyg på papper för vissa miljöer.

Samtidigt är det odiskutabelt att digitala dokument underlättar, inte minst vid internationella resor. En möjlig lösning, som Gunnar Klein beskriver, är att koppla vaccinationsintyget till passet.


Gunnar Klein.

– Moderna pass innehåller ett chip med personliga uppgifter. Det finns utrymme kvar i dessa chips, som skulle kunna användas för att lägga in vaccinationsuppgifter, säger han.

– Man kan också tänka sig andra format: självklart i mobiltelefoner eller som ett USB-minne. Alternativt ett smartkort, typ SITHS-kort, eller de patientkort som finns i många länder.

Oavsett hur intyget utformas måste uppgifterna kunna verifieras, de måste registreras hos en nationell myndighet och vara åtkomliga.

Intyget ska inte bara visa att personen är vaccinerad, utan också när och var och med vilket fabrikat. Även batchnummer, alltså serienummer på tillverkningssats, bör noteras. Och hur många doser som getts.

– För sjukvården är det viktigt att veta vilka sprutor en patient tidigare fått, det lär ju behövas förnyade vaccineringar för att behålla skyddet.

En het fråga gäller om det räcker att notera själva vaccinationen, eller om man även måste slå fast att personen verkligen är immun i intyget. Inget vaccin är ju 100-procentigt effektivt.

– Själv hade jag gärna sett att man gjorde det. Man skulle även kunna lägga in uppgifter om utförda antikroppstester och virustester med PCR eller antigen, vilket ju idag krävs för inresa till flera länder, säger Gunnar Klein.

En annan utmaning gäller identifieringen, alltså att intyget på vaccinationen verkligen gäller rätt person. Personnummer finns inte i alla länder. I Afrika, till exempel, beräknas hälften av befolkningen sakna ID-kort.

– Man är överens om att vi behöver ett avancerat säkerhetssystem med kryptografisk teknik, där intygen är digitalt signerade av respektive stat.

I Sverige gav regeringen nyligen i uppdrag åt tre myndigheter att utveckla digitala vaccinationsintyg. Målet är att ett förslag ska vara klart 1 juni i år.

– Det låter rimligt, det är ungefär samma tidsram som vi arbetar med inom WHO, berättar Gunnar Klein.

– Vi räknar med att vara klara med vårt första förslag, som ska skickas ut på remiss till alla länder, i början av mars. I april hoppas vi kunna ha allt på plats.

Han hoppas också att arbetet med att bygga infrastrukturen för Covid-19-certifikaten, bland annat genom få en rad olika aktörer att samarbeta, ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för det globla eHälsoarbetet i övrigt.

– Skulle vi till exempel få till stånd digitala intyg för alla slags vaccinationer kan det få stor effekt på folkhälsan, och på sikt minska barnadödligheten.

Få reda på senaste nytt om Vitalis!
Prenumerera på nyhetsbrev