Kan vårt fokus på journalsystemen förklara varför digitaliseringen av hälso- och sjukvården går så långsamt?

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården går fortfarande alldeles för långsamt. Kan det bero på att vi fokuserar på fel delar av IT-landskapet? Den frågan ska diskuteras under en föreläsning på Vitalis den 26 augusti 10:30 – 11:00.

– Jag ser att det finns en övertro inom vården idag på att stora projekt med nya journalsystem ska hjälpa oss digitalisera. Men, det finns också en övertro på småskalig innovation som nya, specifika diagnosverktyg, säger Martin Ingels, VD på Aurora Innovation.


Martin Ingels.

Det episodiska journalsystemet kommer alltid att behövas. Däremot kan det inte fortsätta vara fokus för de stora investeringarna, eftersom stabilitetskraven på dessa system står i direkt konflikt med den flexibilitet vårdutvecklingen kräver. Istället borde digitaliseringsinitiativen inom hälso- och sjukvården fokusera på något som Martin valt att kalla ”patientflödesspecifika applikationer.” Här kan man begränsa komplexiteten genom att inte själv hantera data, och genom att fokusera på en viss, rimligt begränsad patientgrupp. Därigenom kan man se till att skapa ett riktigt vasst, digitaliserat stöd för arbetet med vald patientgrupp. Det skapar även en landningsplats för flexibelt införande av ny forskning och innovation i vårdens IT stöd.

– Dessa ”patientflödesspecifika applikationer” ska inte börja lägga sin egen data på hög och därmed ärva journalsystemens stabilitetskrav. Utan de borde skicka ner den data de skapar till de system som ska lagra och hantera all grunddata, som till exempel journalsystem och kvalitetsregister, förklarar Martin.

Patientflödesstöd för primärvården är lika komplexa som primärvården själv, och kräver stora investeringar. Aktörer som Doktor24 och Kry förefaller sikta på att bygga dessa patientflödesstöd (som ofta också är triageringsstöd) inom primärvården. Dessa aktörer samlar också sin egen data, vilket utgör både en möjlighet och en risk för dem. Samtidigt finns det i specialistvården behov av liknande investeringar. Där är det istället medicinsktekniska leverantörer som t.ex. Philips, Siemens eller Roche, som agerar och bygger patientflödesstöd för valda diagnoser.

– På Aurora Innovation samarbetar vi gärna med de aktörer som bygger patientflödesstöd, oavsett om detta sker inom primär- eller specialistvården. Vi kan hjälpa dem med all kommunikation och ärendehantering som uppstår vid varje kontaktpunkt i deras flöden, så kan de fokusera på att utveckla det kliniskt orienterade stödet, avslutar Martin Ingels.

Se filmteaser för Aurora Innovations föredrag >>

Martin Ingels är sedan oktober 2019 VD på Aurora Innovation, företaget som står bakom Aurora teleQ. Han kommer närmast från en roll som ansvarig för näringslivssamverkan på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Aurora teleQ är välkänt inom vården i sitt grundutförande, det vill säga tidsangiven återuppringning. Nu är målet att ytterligare positionera sig på marknaden med nya lösningar som möjliggör ytterligare digitalisering av patientkontakten för alla vårdgivare, oavsett hur deras kliniska IT stöd ser ut i övrigt.