Karlstads kommun och Bacill – nya utställare på Vitalis

Varför ser ni Vitalis som en viktig mötesplats och varför ska man besöka er monter?

– Vitalis är mötesplatsen där vi får möjlighet att ta del av framtidens möjligheter, problem och förslag till lösningar samt att vi får chansen att visa upp vår nya tjänst. En tjänst som är under utveckling och som troligtvis alla kommuner och regioner i Sverige kommer att ha nytta av. Det blir världspremiär för tjänsten på mässan, det är första gången den visas upp utanför testgruppen, vilket känns väldigt spännande. I vår monter kan du se hur tjänsten fungerar samt testa den via olika plattformar.

Beskriv kort er produkt/ tjänst

– En digital tjänst för fysisk (re)habilitering med syfte att främja brukarens egenmakt och självständighet i vardagen. Tjänsten ska bidra till ökad motivation, bättre efterlevnad och därmed bättre resultat av (re)habiliteringen och mindre behov av framtida vårdinsatser.

Tjänsten utvecklas i samarbete med vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun. Ett gediget förarbete har gjorts där kommunen har delat med sig av sina nuvarande och framtida behov. Behov som behöver lösas i de flesta kommuner och regioner.


Ann-Sophie Gustafsson,
utvecklingsledare, 
Karlstads kommun. 


Martin Larsson,
Försäljnings- och marknadschef, Bacill. 

Vilket problem löser ni?

– Att fler kan få tillgång till rehab och att den kan bli mer tillgänglig där det råder personalbrist. Tjänsten bidrar även till en bättre uppföljning och viktigast av allt, att träningen verkligen blir av.

Patienten får en påminnelse om att träningen ska göras, kan se hur den ska göras och samtidigt se sig själv när den utförs. Motivationen är viktig då vi idag vet att de som tränar och klarar att göra framsteg har stor chans att återgå till ett liv där de kan vara självständiga och oberoende. Utifrån vad vi vet idag kommer denna tjänst att bidra till minskat vårdbehov och därmed frigöra tid och resurser för samtliga inblandade i vårdkedjan. Tjänsten är fortfarande under utveckling men tester visar mycket goda resultat. Tjänsten kan användas när olyckan skett men även i förebyggande syfte.