Nordiskt samarbete inom eHälsa

Vitalis och Norges stora eHälsoevent EHiN har tagit initiativet att driva utvecklingen för nordiska mötesplatser inom eHälsa. I Norden har bägge event blivit de tyngsta konferenserna inom eHälsa, där besökare från offentlig sektor, kliniker, industri och forskare möts för att tillsammans skapa utrymme och möjligheter för framtidens vård och omsorg.

I januari 2020 träffades Nard Schreurs, konferensansvarig for EHiN, Hans Almvide, programansvarig för Vitalis, Maria Sterner, affärsansvarig på Vitalis och Håkan Arenvid, försäljningsansvarig för Vitalis.

”Vi ser verkligen fram emot att arbeta med samma ämnen och teman, och att utbyta idéer och visioner och bygga en mer nordisk vision om hur vi kan etablera en gemensam modell i våra land i en digitaliserad värld”, säger Nard Schreurs.


Hans Almvide, Nard Schreurs, Maria Sterner
och Håkan Arenvid.

Läs mer om samarbetet här >>