Digital psykologi

Hur kan digital psykologi och digitala psykologer förbättra vården? Vad beslutsfattare bör veta i dagsläget om tillgängliga metoder och dess tillämpning.

Målgrupp: Kliniker, psykologer, verksamhetsutvecklare, strateger

Hur kan digital psykologi och digitala psykologer förbättra vården? Vad beslutsfattare bör veta i dagsläget om tillgängliga metoder och dess tillämpning. Välkommen till en inspirerande förmiddag om digital psykologi!

Fältet digital psykologi har exploderat de senaste åren med internetbaserad KBT-behandling, videosamtal med psykologer, virtual reality (VR) och digital screening. Men vad vet vi egentligen om dessa metoder? Och hur väl fungerar de i svensk hälso- och sjukvård?

Detta seminarium syftar till att i korta presentationer informera om specifika metoder inom digital psykologi, samt också ge exempel på hur dessa implementerats i svensk hälso- och sjukvård.

Alla föreläsningar tar sin utgångspunkt i följande:

  • Vad vet vi om metoden och dess effekter?
  • Vilka fördelar och utmaningar innebär den?
  • Hur har den implementerats i svensk hälso- och sjukvård?

För de som vill och har tid så kommer det även finnas möjlighet att prova VR-behandling.

Detta spåret gör Vitalis i samverkan med nätverket Digitala psykologer.

Registrera dig till konferensen här >>