Bellman & Symfon - ny utställare på Vitalis

Beskriv kort era produkter/tjänster:

  • Sängsensorn Light My Way – belysningsprodukt som förebygger fall hos äldre nattetid.
  • Maxi Pro TV-system med 3 produkter i 1. För personer med nedsatt hörsel med eller utan hörapparat. Systemet består av samtalsförstärkning, telefonförstärkning och tv-lyssning.
  • Vibio – En appstyrd sängvibrator.

 

Vilka problem löser ni för era kunder?
Med Light my Way så förebygger vi fall natten bland äldre – vi har skyhöga kostnader, direkta kostnader fallolyckor är 12 miljarder/år i Sverige.

Med Maxi Pro så kan man vara med vid konversation ökad delaktighet i samtal som besök hos läkare, titta på tv samt att kunna svara i mobilen fast via Maxi Pro. Detta kan sekundärt förhindra att en person reser sig för snabbt då det ringer och en mobil som inte ligger nära vilket också förhindrar fall.

Varför ser ni Vitalis som en viktig mötesplats och varför ska man besöka er monter?
Då det är Nordens ledande e-hälsomöte och det är ett brett besökare antal från kommuner och företag så är det en viktig mässa för oss. Vi får möjlighet att visa vår teknik samtidigt som vi kan ta del av andras. Dessutom får man veta vad som händer inom vård & omsorg.


Lisbeth Åkerberg
Account Manager/Leg. arbetsterapeut
Bellman & Symfon Europe AB