Vitalis-stipendiet öppnade dörrar för Maria och Marie

Deras innovation har förbättrat hälsan och gjort livet tryggare för vuxna astmatiker. Och kan på sikt spara samhället mångmiljonbelopp. Därför fick distriktssköterskorna Maria Boström och Marie Persson motta Vitalis stipendium 2019. Framgången har gett båda blodad tand:

– Vår förhoppning är att utveckla ett stödprogram för barn, säger Maria.

Idén till Astmakollen, ett webbaserat stöd- och behandlingsprogram, väcktes under distriktssköterskeutbildningen på Högskolan i Dalarna.

– Hur det skulle fungera kom Marie och jag på ganska snabbt, säger Maria Boström, astma/KOL-sköterska på vårdcentralen i Ludvika, där båda är anställda.

– Men vi fick jobba på ganska mycket för att hitta någon som kunde bygga de tekniska bitarna, för det hade ju vi själva ingen kunskap om.

De fick positiv respons hos Inera, ägare till den plattform som nu används. Nästa steg var att finansiera projektet. När distriktssköterskorna uppvaktade beslutsfattarna i Region Dalarna fick de ”tjata lite i början”, enligt Maria.

– Men när de väl började förstå vad vi höll på med vände det. Sedan dess har vi fått jättemycket stöd.

Tjejerna fick klartecken till en sex månaders kontrollerad studie, där Astmakollen skulle utvärderas. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper, där bara den ena fick tillgång till det webbaserade stödet.

– Där såg man en signifikant förbättring. Både lungfunktionen och förmågan att kontrollera sin astma blev bättre i Astmakollen-gruppen, jämfört med den grupp som fick traditionell vård, berättar Maria Boström.


Region Dalarna med Astmakollen tilldelas
utmärkelsen Vitalis stipendium 2019. 

Resultatet blev så bra att Region Dalarna beslutade att införa Astmakollen permanent på alla regionens vårdcentraler, vilket slutfördes under 2019. Den stora vinsten för patienter med Astmakollen i sin mobiltelefon eller dator är att de fortlöpande kan skatta hur de mår, anpassa sin medicinering och via en meddelandefunktion kommunicera med sin astmasköterska.

– På så sätt blir vården tillgänglig 24 timmar om dygnet, var i världen du än befinner dig, konstaterar Maria.

– Samtidigt blir det mycket patientutbildning. Sjukdomen är ju kronisk, man lever med den varje dag och måste jobba med den varje dag.

Därför blir även de samhällsekonomiska vinsterna uppenbara: staten och näringslivet kan spara in enorma belopp om färre astmatiker behöver sjukskriva sig, färre behöver söka akut sjukvård, färre läggas in. Efter stipendieutdelningen, och all medierapportering runt den, har Maria och Marie fått massor av förfrågningar från regioner runt om i landet.

– Många vill införa systemet. Men än så länge får andra regioner bara tillgång till utbildningsmiljön, eftersom frågan kring vilken huvudman som ska förvalta och utveckla ännu inte är löst, förklarar Maria.

Stipendiet har öppnat dörrar och gjort Maria och Marie till heta föreläsare.

– Vi har varit runt i landet och pratat på olika möten och kundforum, men också på utbildningen för nya distriktssköterskor. Det känns oerhört givande.

Att få Vitalis-stipendiet beskriver Maria som ”helt fantastiskt”.

– Det har varit otroligt kul! Bara att bli nominerade kändes som en vinst.

Stipendiepengarna, 50 000 kr, har de ännu inte använt så mycket av.

– Vi funderar på att göra en studieresa för att få ytterligare inspiration. Vi vill gärna utveckla programmet. Just nu omfattar det ju bara vuxna patienter, men vi vill gärna anpassa det också för astmadrabbade barn.

– Det skulle vara oerhört intressant att göra en barnstudie och se om vi kan få samma positiva effekter även i den patientgruppen.