Region Dalarna är vinnare av Vitalis Stipendium 2019!

Årets vinnare av Vitalis stipendium är Region Dalarna med Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för vuxna astmapatienter på Ludvika primärvård. Studien grundar sig i att tidigare forskning visat att astmapatienter använder fel inhaleringsteknik av inhalatorn.

Konsekvenserna av felaktig inhalationsteknik är att inhalationsläkemedlet inte når luftvägarna och därmed inte hjälper patienten. Astmakollen har flera olika funktioner, bland annat får patienten tillgång till information om astma, instruktionsfilmer för inhalationsteknik och den personliga behandlingsplanen.

Vitalis stipendium är till för att lyfta nytänkande initiativ. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg som via digitalisering och nytänkande skapar nytta för samhälle, verksamhet eller individ. Något Astmakollen lever upp till.

Juryns motivering Vitalis stipendium 2019 lyder:

Vinnaren av Vitalis stipendium 2019 är ett skolexempel på verksamhetsnära utveckling och innovation. På bara 6 månader har man utvecklat Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för patienter med astma, och lyckats implementera det på alla vårdcentraler i Region Dalarna.

Projektet visar att ingenting är omöjligt och har under hela processen fått ett starkt stöd från omgivande organisationer som avsatt tid och resurser. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Astmakollen har på kort tid lett till förbättrad astmakontroll, bättre följsamhet och tryggare patienter som mår bättre. För ett engagerat, modigt och målinriktat arbete;

Vitalis stipendium 2019 går till Marie Persson och Maria Boström från Region Dalarna!


Marie Persson och Maria Boström, årets vinnare av Vitalis stipendium. På bilden är även Björn Olars, specialist för tjänsten, med.