Med ständig kommunikation får du en fungerande förändring

Maria Andersson som är författare av texten är verksamhetskonsult och förändringsledare inom hälso och sjukvård på EVRY. Hon leder ett spår inom förändringsledning på torsdagseftermiddagen på Vitalis.  

I en värld där tekniken ständigt utvecklas och vi människor lever längre, ökar även behovet av en mer organiserad hälso- och sjukvård. Som de flesta är medvetna om är vården hårt ansträngd – sjukhusjournaler, rapportering och patientliggare är flera komponenter som är viktiga grundstenar för att få sjukhusvardagen att fungera. Dock säger min erfarenhet att de samtidigt innebär ständiga stressmoment för både personal och ledning.

Speciellt när det finns för många system att hålla reda på, och att rutinerna för hur dessa ska användas inte är ordentligt satta. Något jag ofta trillar på är patienter som undrar varför det tar sådan tid för att boka besök, komma på besök och följa upp sina besök. I och med att arbetsuppgifterna blir fler har jag också noterat att personalen ofta blir lidande och undrar om de verkligen ska behöva hålla all information i huvudet. När systemen dessutom inte pratar med varandra, blir det svårt för ledningen att följa upp eftersom det inte finns något bra sätt att göra det på. För att kunna underlätta för patienter, personal och ledning behövs bättre rutiner och system som pratar med varandra – det krävs helt enkelt en förändring.

För att lyckas med en förändring behöver vi vara duktiga på förändringsledning. Ett ord som må låta trist, men med en innebörd som är av största vikt. I åratal har jag intresserat mig för hälso- och sjukvården, och i min bakgrund som projektledare inom diverse vårdrelaterade digitaliseringsprocesser, har jag upplevt att det som oftast sätter käppar i hjulet inte är implementeringen av de nya systemen utan att det är avsaknaden av kommunikation.

När man talar om förändring och vikten den har i en tillvaro där trycket på sjukhus och mottagningar ökar, har jag upplevt att många blir stressade. Förändring kan vara stressigt, inte minst när nya digitala system och andra arbetssätt ska implementeras. Då gäller det att ha en bra plan och en ständig och pågående dialog med varandra.

Hur du påbörjar din förändringsprocess:

  1. Tydliggör vision och hotbild
  2. Bilda en samordnad ”drivgrupp”
  3. Formulera vision och strategi
  4. Förmedla visionen och återkoppla ofta
  5. Identifiera och undanröj hinder
  6. Skapa kortsiktiga framgångar – belöningssystem
  7. Konsolidera framgångarna
  8. Förankra förändringen

 

Men hur kommunicerar man egentligen i en förändringsprocess och kan det verkligen vara möjligt att kommunicera för mycket? Svaret på den sista frågan är nej. Det är dock viktigt att komma ihåg att viljan att skapa förändring måste komma ”från golvet”. Förändringen kommer enbart ske om alla fantastiska sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och administrativ personal ute på våra sjukhus ges tid och möjlighet att bidra och själva vara med och utforma sitt IT-stöd. Annars är risken mycket stor att alla tjusiga projekt och IT-system som lanseras bara kommer att betraktas som ytterligare en pålaga i en redan mycket stressig vardag, och därmed kommer falla ganska platt.

Summa summarum – kommunikation, kommunikation, kommunikation. Med ständig kommunikation får du en fungerande förändring.

Maria Andersson, verksamhetskonsult och förändringsledare inom hälso och sjukvård på EVRY.

Till spåret: Förändringsledning – säkerhet >>

Möt EVRY på Vitalis, håll utkik efter vår meeting point på mässgolvet!