Indisk delegation besöker Vitalis

I år blir Vitalis mer internationell än någonsin, med besöksdelegationer från ett flertal länder inom och utanför Europa.
– Vitalis lockar på global nivå, säger Iris Öhrn på Business Region Göteborg, som samordnar delegationer från bland annat Indien och Baltikum.

Det indiska besöket är bland annat ett resultat av partnerskapsavtalet mellan Sverige och Indien, där 2019 utnämnts till ”Year of Health”.

I fjol, i samband med undertecknadet av ett MoU-avtal kring eHälsa mellan länderna, kom den indiske representanten Sachin Gaur till Vitalis. Han tog intryck av det han upplevde på eventet.

– Han gillande det så mycket att han uppmanade indiska organisationer och företag att besöka Vitalis. Därför kommer han tillbaka i år med en hel delegation, berättar Iris Öhrn på BRG.


Iris Öhrn.

Totalt kommer ett dussintal representanter från indisk sjukvård, life science-industri och innovationssystem till Vitalis. De besöker också sjukhus, universitet, organisationer och företag under Sverige-vistelsen.

BRG har aktivt medverkat till att lägga upp programmet och till det indisk-nordiska seminariet som arrangeras på Vitalis 22 maj, kl 13.00–16.00.

– Från indiskt håll har man stora förväntningar på Vitalis. Man ser det som en unik möjlighet att dela erfarenheter och utveckla samarbetsprojekt, säger Iris.

– Indierna vill nätverka och ser besöket som ett första steg för att lära känna de olika aktörerna, förstå behovet och möjligheterna och hitta relevanta partners att samarbeta med i linje med MoU-avtalet.

En annan internationell delegation på årets Vitalis kommer från ScanBalt, en makro-regional life science-organisation i norra Europa, som dessutom lägger sitt årliga styrelsemöte i anslutning till Vitalis.

Delegationen består av ett 15-tal representanter i ledande positioner från de baltiska och nordiska länderna, norra Tyskland och Nederländerna.

– De representerar den offentliga vårdsektorn, sjukhus, näringslivsorganisationer och företag inom sjukvård och hälsa i ett flertal samverkande regioner, förklarar Iris Öhrn.

– En viktig anledning till att ScanBalt lägger styrelsemötet – där man ska diskutera strategier – i Göteborg i samband med Vitalis är att man samtidigt vill ta del av eventet, av allt som händer i branschen och knyta nya kontakter.

Iris Öhrn menar att Vitalis innehar en särställning som eHälso-möte i Norden.

– Det finns inget liknande event, och det lockar alltfler utländska aktörer och intressenter. ScanBalt har till exempel ett stort fokus på digital hälsa – och då är Vitalis en perfekt plattform.