Har Sverige behov av ett ordnat införande av digitala produkter och tjänster?

Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård är superhett just nu.
Konferensspåret 22 maj handlar om vad som krävs för att gå från pilot till breddinförande av digitala produkter och tjänster. Hur kan spelreglerna bli tydliga för både säljare och köpare. Vad krävs för att marknadsdriven innovation får utväxling inom svensk hälso- och sjukvård, säger Karina Tellinger McNeil, SKL.

Fokus för spåret är spännande digitala produkter och tjänster att använda på hemmaplan för att monitorera sin sjukdom och på så sätt få kontroll på sin hälsa. Kanske allra viktigast för de patienter som har kroniska sjukdomar.

Vi kommer uppmärksamma pågående nationella satsningar i Danmark och Belgien.

I Danmark är man på gång med att breddinföra digitala tjänster för patienter med KOL. I Belgien arbetar man för att kvalitetssäkra appar så att både patienten och vården ska känna sig trygga genom att veta vilka appar som man kan lita på.

Vi kommer förstås också att beskriva vad som görs i Sverige, både nationellt och regionalt. SKL berättar om sitt samarbete med regeringen som syftar till att skapa ett mer ordnat införande för att bidra till stöd och vägledning till vårdgivare och företag. En prototyp till ett så kallat kravbibliotek kommer också att premiärvisas.

Spåret avslutas med att en panel med ansvariga från regioner reflekterar över ett antal framtidsscenarier. Bland annat kring frågor som:

  • Vilka blir konsekvenserna av att vården allt mer flyttas hem till patienten, med digitala stöd?
  • Hur behöver regioner och kommuner samverka för att e-hälsotjänster och välfärdsteknik inte ska krocka?
  • Allt fler vårdgivare från olika vårdnivåer erbjuder liknande digitala tjänster. Ska patienten välja?
  • Hur långt har regionerna kommit i att breddinföra digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård?

Välkomna att delta i diskussionen!

Till spåret: Ordnat Införande – Policy >>