Effektivare vård med människan i centrum

Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa redan 2025. En vision som uppmanar vården att digitaliseras i större utsträckning. Med vår långa erfarenhet inom digitalisering ser vi det som ett viktigt uppdrag att hjälpa samhället att nå det målet.

Så vad är då vår strategi för att nå 2025-målen? Vi jobbar nära verksamheten för att bilda ett helhetsperspektiv. Genom att arbeta tillsammans skapar vi en förståelse för hur teknik behöver implementeras för att bli till ett stöd för nya arbetssätt, som i sin tur kan bidra till förenkling och effektivisering av till exempel vårdflöden.

– Vi driver verksamhetsprojekt och inte IT-projekt. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter skapar vi förutsättningarna för att personalen ska kunna lägga tid på rätt sak, nämligen säker och personlig patientvård. säger Christina Thyni-Hägglund, verksamhetskonsult, Telia Sverige.

Svensk vård är inom många områden högkvalitativ. Men för att säkerhetsställa en effektiv sammanhållande vård måste vi adressera de utmaningar som finns idag. Ett exempel på utmaningar är den prekära arbetsmiljön och den höga stressnivån. Vårdyrket är den yrkeskategori med flest sjukskrivningar enligt en undersökning av Försäkringskassan. Genomsnittet är 100 sjukskrivningar på 1 000 personer medan vårdyrket hade cirka 170 sjukskrivningar på 1 000 personer.

Varje sjuksköterska spenderar i genomsnitt 22 min per skift på att leta efter nödvändig utrustning. Genom att istället koppla upp utrustningen med positioneringstjänster kan 65% av den tiden läggas på vård av patient. Med dessa mobila arbetssätt, kopplat till larm- och meddelandehantering, kan man därmed också minska stressen för vårdpersonalen, vilket bidrar till en tystare vårdmiljö men också en minskning av springtiden med minst 15–25%.

Digitalisering av vårdprocesser är förutsättningen för att kunna förändra arbetssättet och för att stödja en vård där människan sätts i fokus. Men för att det ska fungera måste vi se vården som en sammanhållen kedja. Därför levererar vi helhetslösningar som börjar med en noggrann analys av de utmaningar som många vårdenheter brottas med.

Vi förstår att alla sjukhus och vårdenheter har sina speciella förutsättningar och utmaningar. Vi ser att effektiviseringen av vården börjar med en grundlig analys av varje enskild verksamhet. Rätt underlag ger rätt lösningar. Genom intervjuer, observationer och analys av personalens dagliga arbete skapas en helhetsbild av vårdprocessen på avdelningen. Vi tror att ett utomstående perspektiv kan vara nyttigt för verksamheten.

Vi erbjuder även digitala plattformar och verktyg för kroniker för att de preventivt och dynamiskt ska kunna monitorera sin egen hälsa och i samråd med vården dela informationen med sin vårdgivare. Därmed ges möjligheten till en närmare och mer personcentrerad vård. Det här bidrar till mer välmående och friskare individer som inte behöver besöka den akuta vården i samma utsträckning. Vi minskar belastningen på vårdens resurser.

– Om vi gemensamt ska lyckas skapa en mer attraktiv arbetsplats för de som arbetar inom vården måste verksamheten tycka om att arbeta med den nya tekniken fullt ut och förstå vilka effekter den skapar. Tekniken ska vara ett användarvänligt stöd för vårdpersonalen som hjälper att effektivisera och förenkla deras arbete, säger Firas Adla, ansvarig för Vård och Hälsa på Telia Sverige.

För att effektiviseringen ska fungera måste vi sätta människan i centrum, inte tekniken.

På tisdagen den 21 maj berättar Jennica Andersson, Head of Business Unit Public & Key Accounts Telia Sverige, mer om hur Telia kan hjälpa er i den digital rean våren har framför sig.

Besök oss gärna i monter B04:61 för att höra mer direkt från våra experter, eller läs mer redan nu här>>

 

Detta är en Speaker Partner-artikel från Telia.