Primärvårdens framtid: två världar möts på Vitalis

Vad händer när traditionell primärvård går i riktning mot digital nära vård – samtidigt som digitala vårdgivare satsar på alltmer fysisk vård?
– Två världar närmar sig varann, säger Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL. Hon leder ett högaktuellt spår med internationella utblickar på Vitalis.

Framtidens primärvård – en del av omställningen till nära vård kallas heldagsspåret på Vitalis 22 maj. Till spåret >>

Enligt Emma Spak, som förutom sitt SKL-uppdrag också är ST-läkare i allmänmedicin, vill man visa hur primärvården kan förändras genom att använda data ur makroperspektiv – för att hitta bättre lösningar i mikroperspektiv.

– Mycket handlar om att utvärdera och ta ett större grepp på hur vi arbetar i primärvården. T ex hur vi använder resurserna när vi ställer diagnoser.

– Vårt fokus är alltså inte hur vi kan använda digitaliseringen för att ändra våra arbetssätt i en-mot-en-utförandet, utan mer övergripande: hur vi kan använda data för att analysera hur vi jobbar, säger hon.

Att optimera diagnostiken är en viktig del.

– Vi behöver utveckla arbetssätten inom primärvården både för att undvika över- och underdiagnoser, menar Emma.

Två utländska experter, Nir Kaminger från Israel och William W Feaster från USA, inleder dagen med var sin föreläsning och deltar sedan i ett samtal på scenen tillsammans med Emma Spak.

– Tidigare har vi tittat mest inåt, därför känns det angeläget att ta in det internationella perspektivet, säger hon.

– Båda kommer att, utifrån verkliga exempel, berätta om hur man kan använda data för att driva utvecklingen, ge bättre primärvård och även jobba mer med folkhälsorelaterade frågor.

I ett exempel från Kalifornien visar man hur ”population based health” kan användas för att spåra upp astmapatienter och ge dem bättre behandlingar.

– Den typen av utmaningar står vi även för i Sverige. Tanken är att vi ska visa hur man kan jobba mer främjande, förebyggande och proaktivt i primärvården.

Under eftermiddagspasset presenteras en rad svenska studier och exempel på hur digitaliseringen kan användas för att ge bättre beslutsstöd, öka patientfokus och utveckla primärvården. Dagen avslutas med en paneldebatt kring hur vägen framåt ser ut. Är digitaliseringen en onödig omväg eller den avgörande lösningen? Här ställs de erfarenheter som gjorts mot visionerna om hur primärvården bör förändras.

Medverkande är representanter för regioner som har digital vård i egen regi, alltså primärvårdens traditionella leverantörer, och medicinskt ansvariga på digitala vårdgivare som Doktor24, Min Doktor, Kry, Doktor.se och Capio Go.

– Ingångsfrågan till de digitala vårdgivarna blir hur de anser att de kan hjälpa den offentliga vården i stort, säger Emma Spak.

– Och vad händer nu, när flera av dem väljer att gå i en riktning där de kommer att ha både fysisk och digital vård? Samtidigt som flera regioner utvecklar digitala lösningar inom primärvården. Det vill jag höra mer om.

Parterna, som från början hade helt olika syn på vårdleveransen, närmar sig på så sätt varandra från olika håll.

– Vad händer när man börjar korsa över? Vad kan man lära av varandra?

– Med de demografiska utmaningar vi står inför vet vi att vi behöver hitta sätt att arbeta där vi kan nyttiggöra kompetensen till fler. Helt klart behöver vi föra kompetens och kunskapsstöd långt ut i systemet – och ut i hemmen.

 


Emma Spak.