Speakerpartnerartikel: Västra Götalandsregionen gör succé med vårdapp

Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett nytt arbetssätt och en mobilapp som förbättrar patientsäkerheten samtidigt som det frigörs tid för vårdpersonalen. Tid som kan ägnas åt patienten istället för administration.

Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT vårdsystem, är nöjd med resultaten.

– Som alltid när man sätter upp nya tjänster så hade vi i början utmaningar med att få igång tekniken, behörigheter osv vilket krävde tålamod hos verksamheten, men i slutändan är de väldigt nöjda.

– Piloten visade att minst 70 timmar frigörs i månaden per avdelning med hjälp av det nya arbetssättet och den mobila appen. Bedömningen är att det finns betydligt mer tid att frigöra vid en fullskalig implementation.

– Under piloten i VGR minskade dessutom antalet felregistreringar med 74 procent, vilket medför att patientsäkerheten förbättrats och vårdens kvalitet ökat.

– En bekräftelse att satsningen är rätt är att vi i januari gjorde runt 120 000 registreringar av vitala värden i den mobila appen. Genom detta har vi frigjort 4 000 arbetstimmar för patientarbete, bekräftar Ann-Sofie.

Ett lärorikt och lyckat projekt
Cerner har tillsammans med Medanets och VGR tagit fram en lösning för att stödja sjuksköterskor med ett mobilt arbetssätt. VGR inför under året det här sättet att jobba över hela linjen, efter att ha testat i en pilot under 2018. Vårdappen finns idag på de flesta av regionens sjukhus. Ungefär hälften av alla avdelningar har hunnit komma igång, vilket innebär 120 av 250.

Lösningen som införs innebär att medarbetarna dokumenterar patientens uppgifter direkt i en mobilenhet när och där man uppmäter patientens värden, dvs i realtid. De värden som registreras är så kallade vitala parametrar, dvs blodtryck, puls, andning, vikt, temperatur och likande. Även andra uppgifter och observationer kan registreras. Appen har dessutom en rad andra funktioner som riskanalys, så kallade Early Warning Score (EWS), övervakningsdokumentation av smärtbehandling.

Med en mobilenhet i handen kan vårdens medarbetare både dokumentera och ta del av patientdata var de än befinner sig, eftersom den mobila appen är integrerad med vårdens patientjournalsystem.

– Att komma igång med det nya arbetssättet och den mobila appen har gått lätt och det tar inte mer än ungefär en kvart för våra sjuksköterskor att komma igång. Det är ovanligt och väldigt glädjande, säger Ann-Sofie.

Hon berättar att vårdens medarbetare hör av sig och vill gå igång med det nya. Det gör skillnad att arbeta så här. Enligt Ann-Sofie Ardfelt har det inte varit några problem att ansluta den mobila applikationen till Cerners journalsystem Melior.

– Vi är vana vid väldigt stora, komplicerade och dyra integrationsprojekt men i det här fallet har det varit en smidig process.

 

Detta är en artikel från vår speakerpartner Medanets