Tieto håller workshop under Vitalis med AI i fokus

Tieto anordnar workshop om etisk och praktisk användning av AI i sjukvården som väntas bli en av Vitalis-konferensens viktigaste hållpunkter. Såväl praktiska tillämpningar som etiska frågeställningar kommer att diskuteras. Artificiell intelligens har potential att på allvar revolutionera sjukvården, men ännu har vi bara skrapat på ytan till de möjligheter som väntar.

Dr Christian Guttmann är global AI-chef på Tieto och har efter 25 år i branschen blivit något av en internationell AI-profil. Han poängterar att det finns åtskilligt olika underkategorier av AI, vilket gör debatten mer komplex.

– I Japan har man kommit långt med robotar som sällskap i äldreomsorgen, medan man på andra håll börjar experimentera med AI-styrd robotkirurgi. Här i Norden är det främst inom bildanalys och diagnos som vi ser det största användningsområdet av AI just nu, säger han.

Sparar tid som kan rädda liv
Genom att analysera röntgenbilder kan AI vara till stor hjälp för att upptäcka exempelvis tumörer. Tiden från den första undersökningen till ett klart cancerbesked har i vissa fall reducerats från 45 till 10–15 dagar. Tid som kan rädda liv.

Under Vitalis-konferensen kommer Tietos Christian Guttmann att leda en workshop tillsammans med sin kollega Simon Kavanagh, samt AI-forskaren Virginia Dignum från Umeå universitet och andra inbjudna experter på området.

Mer tid åt patienten
Utgångspunkten är att stora välfärdsvinster väntar på andra sidan teknikskiftet, men på vägen behövs fler tvärvetenskapliga diskussioner kring etik och det man kallar för hållbar AI. Simon Kavanagh är Head of Innovation inom Offentlig sektor på Tieto i Oslo, och är djupt insatt i frågor som rör teknik och etik.

– Med hjälp av röststyrning kommer läkaren snart att kunna släppa datorskärmen och i stället ägna sig mer åt patienten, säger han och fortsätter:

– Men etiska frågeställningar kommer att bli allt viktigare – inte bara när det gäller integritet och patientdata, utan även vem som utformar algoritmerna och vilken data som används i AI-utvecklingen. Mitt budskap är att vi måste bygga in etik redan i mjukvaruutvecklingsfasen.

Diskussion av hög vikt
Frågan om etik och integritet inom AI är komplex och flitigt debatterad på global nivå. Mänskliga fördomar och statistiska skevheter kan enkelt byggas in i algoritmerna som därefter fattar allt mer autonoma beslut baserat på fel grunder.

Varnande exempel finns det gott om, vilket vittnar om vikten av att diskutera frågorna vidare.

Under Vitalis träffar du Tieto i monter B09:12. Workshopen kring AI kommer att hållas den 21 maj.


Dr Christian Guttmann, global AI-chef på Tieto, leder en workshop på temat artificiell intelligens på Vitalis.