En buss kommer lastad...

För två år sedan skickade Uddevalla kommun en delegation med 40 chefer från socialtjänsten till konferensen på Vitalis. I år blir delegationen dubbelt så stor! En chartrad buss med ett 80-tal ledande tjänstemän och utvecklare från regionens 14 kommuner styr färden mot Göteborg och Vitalis.

Enligt Angelica Hafström, innovationsutvecklare på Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun, blev satsningen på Vitalis 2017 hellyckad.

– Responsen blev oerhört positiv, berättar hon.

– Det gav värdefull inspiration i socialförvaltningens intensifierade arbete med digitalisering och den handlingsplan som då beslutats av politiken. Det besöket gav mersmak och har bidragit till årets satsning.

I år erbjuds en kostnadsfri resa för alla socialtjänster i Fyrbodal genom projektet iCare4Fyrbodal, som är en av Vinnovas elva kommunala idéslussar. Projektet hyr en buss av största modellen och fördubblar antalet deltagare. Inte bara från Uddevalla, utan representanter i ledande befattningar och utvecklingsansvariga från socialtjänsterna i 14 kommuner bjuds in.

Det vill säga alla de kommuner som ingår i kommunalförbundet Fyrbodal: Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Orust, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Bengtsfors och Åmål. Gruppresan till Vitalis äger rum 23 maj, med en morgontidig buss från Uddevalla till Göteborg och tillbaka samma kväll.

– I projektet har vi ett utvecklingsprogram kring framtidsorienterat ledarskap med olika teman. Ett är digitalt ledarskap, förklarar Angelica.

– Vår förhoppning är att studiebesöket på Vitalis ska kunna ge en hel del inspiration – och nya kontakter.

För att stimulera gränsöverskridande samarbete genomförs inspirationsresan i samverkan med VästKom, de västsvenska kommunalförbundens samorganisation, som bland annat samordnar digitaliseringsarbetet. Just nu är kommunerna i Fyrbodal inne i ett intensivt utvecklingsskede.

– Inom loppet av något år ska till exempel flera av dem upphandla ett nytt trygghetslarm, berättar Angelica Hafström.

– Där håller Trollhättan genom iCare4Fyrbodal just nu på att utmana själva tjänsten. Vad är det vi ska ha? Är det en knapp på armen eller andra typer av lösningar?

Förutom robotisering av administrativa processer i rask takt håller man i Uddevalla även på med hemtjänst 2.0.

– Där har nattkameror diskuterats, men det kan bli så att man istället går raka vägen mot sensorer i hemmiljön som ger fler förebyggande möjligheter.

– Vi hoppas få se mycket ny spännande teknik på Vitalis! Och ta del av erfarenheter från andra som gått före inom välfärdsteknologi.

 

Läs mer om idéslussen här>> 


Angelica Hafström