Dags att utse Sveriges eHälsokommun!

Västerås var först ut. I fjol var det Rättviks tur. I år koras Sveriges eHälsokommun för tredje gången på Vitalis. Men vad krävs egentligen för att vinna? Och vilken betydelse har utmärkelsen? Vi har känt de tidigare pristagarna på pulsen.

Priset till Sveriges eHälsokommun delades ut för första gången på Vitalis 2017. Västerås vann.
– Det var väldigt roligt och kändes som ett erkännande för det arbete vi lagt ned. Vi hade ju investerat i och testat olika projekt under tio år, säger Eva Sahlén, tidigare direktör för sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad.

Kommunen hade bland annat infört och myntat begreppet eHemtjänst och börjat arbeta med sensorer och kameror för nattlig tillsyn.
– Strax innan vi fick priset hade vi också anställt en digitaliseringsstrateg med uppdrag att organisera och hålla ihop de olika projekten.

– Vi hade också börjat ta fram en politiskt förankrad strategi och handlingsplan för digitalisering, kopplad till olika aktiviteter, som både äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning antagit.

Kommunen hade också dragit igång testbädden ”Misteln” där man möter innovatörer och företagare för att testa idéer och produkter under utveckling. Det har lett till pilotprojekt kring produkter som digital läkemedelsfördelare, duschrobot och roterande säng, som utvärderas innan eventuell upphandling. Men att införa olika tekniska och digitala stöd medför också juridiska och metodiska utmaningar. Inte minst ur invånar- och brukarperspektiv.

– Det finns många etiska aspekter, konstaterar Eva Sahlén.

– Införandet innebär också ett behov av verksamhetsutveckling och förändring av metoder över tid. Det resulterade i att vi tog fram en vägledning och förhållningssätt. Därigenom har vi kanske banat väg för andra.

Västerås ses ofta som en föregångare inom eHälsa och många kommuner vill komma på studiebesök. Intresset har blivit så stort att man efterhand tvingats organisera upp det hela för att klara det ordinarie arbetet.
– Under senare år har vi arrangerat inspirationsdagar där vi samlat ihop kommunfolk och andra intresserade som vill följa vad vi gör. Det brukar vara mellan 50 och 100 personer varje gång, berättar Eva.

Hon ger också politikerna i Västerås credit för all positiv uppmärksamhet.
– De har varit modiga och framsynta i satsningen på eHälsa. Det har säkert inspirerat många andra kommuner. Och på så vis bildat ringar på vattnet, vilket även priset på Vitalis bidragit till.

En av de kommuner som inspirerats är Rättvik, som infört välfärdsteknik på bred front och som utsågs till Sveriges eHälsokommun 2018.
– För oss har det varit viktigt att visa att det inte finns någon motsats mellan digitalisering och mänskligt omhändertagande. Utan att det ena ger mer utrymme åt det andra, säger Lena Fröyen, chef för socialförvaltningen i Rättvik.

Den digitala satsningen började för sju år sedan. Och responsen från dem som jobbar i verksamheten har varit väldigt positiv, enligt Lena.
– Vi har bland annat ett otroligt fint samarbete med Mora folkhögskola kring en kurs i Anpassad IT, som vår personal fått vara med och formatera.

Idag har digitaliseringen gjort sitt intåg i dagliga verksamheter, särskilda boenden, gruppbostäder och andra boendeformer.
– Wifi finns överallt och det har köpts in surfplattor till alla verksamheter.

Lena Fröyen framhåller att ingen i personalen tvingats att ändra arbetssätt.
– Däremot har vi teknikcoacher som hjälper till, förklarar hon.

– Jag får ofta frågan hur vi tag på dem. Svaret är enkelt: det började inte i den ändan. Istället frågade vi vår personal: vem är intresserad av att bli teknikcoach? De som nappade, ganska många, fick vidareutbilda sig.

Idag sker mycket kommunikation via anpassade mejlprogram och sociala medier. Många omsorgstagare använder appar som underlättar vardagen.
– Det hjälper många att få makt över sina egna liv, menar Lena.

Framgångsfaktorn i Rättvik är samverkan mellan alla förvaltningar. Nu har ett nytt spännande projekt dragits igång: ett DigidelCenter med bl.a. Virtual Reality-teknik för att aktivera och jobba med minnet hos demensdrabbade.

Utmärkelsen på Vitalis stärkt förståelsen för satsningar på eHälsa, enligt Lena. Både i kontakten med medborgarna och med politiska beslutsfattare.
– Vi har i och för sig haft med oss politiken hela tiden. Men tidigare har nog inte alla förstått hur stort det har varit, säger hon.

– Uppmärksamheten kring priset gav oss en bekräftelse på att det vi gör är bra, att det gör skillnad för våra medborgare.

Det var förresten aldrig någon tvekan kring hur prispengarna, 50 000 kronor, skulle användas:
– Vi köpte tårta! Och ställde till med fest på alla boenden, så alla våra omsorgstagare fick glädje av priset…