Spetspatienter kan utveckla vården!

Hanna Svensson, 35, brinner för patientmedverkan. Ett engagemang hon för med sig in i Vitalis programråd, där hon är ny ledamot. – Jag upplever att patientperspektivet i vårdfrågor är otroligt dåligt. Trots att vårdens huvudfokus ska ligga just på patienterna, säger hon.

 Hanna Svensson är forskare och civilingenjör i teknisk fysik. Hon är också reumatiker och diabetiker. Och sedan ett år driver hon frågor kring patientmedverkan – utan att representera någon organisation.

– Nej, jag är oberoende och företräder patientperspektivet direkt, utan filter. Framförallt jobbar jag mycket med situationen för multikroniker, säger hon.

Hon medverkar bland annat i projektet ”Spetspatienter”, som koordineras av Karolinska Institutet och finansieras av Vinnova. Det går ut på att ta tillvara patienters kompetens för att förbättra vården och hälsan.

– Spetspatienter kan mycket om sin egen vård och vill vara med och påverka den – både för sig själv och för andra. De vill ligga i framkant och testa ny teknik, nya lösningar för att vården ska kunna utvecklas, förklarar Hanna.

Hon är själv en av dem. Som forskare har hon dessutom utvecklat ett program för att uppskatta insulinbehovet hos diabetiker. Och driver ett projekt kring ett digitalt stöd för att kunna justera insulindoser.

Hanna är skarpt kritisk till att patienterna ofta ställs åt sidan när vården planeras och nya tekniker, vårdsystem och behandlingsmetoder utvecklas.

– Jag tycker ofta patientperspektivet saknas i hela vårdkedjan. Från det enskilda vårdtillfället till beslut i styrelser och politiska församlingar.

– Ändå är det ju patienten som är huvudpersonen! Fanns inga patienter så hade det ju inte funnits någon vård, konstaterar hon.

Det är just det perspektivet Hanna Svensson nu tar med sig in i Vitalis programråd. Hon välkomnar att Vitalis 2019 sätter fokus just på patienten.

– Jag hoppas kunna verka för att vi får in ett reellt patientperspektiv i konferensprogrammet. Och ge feedback till dem som kanske påstår sig ha ett sådant perspektiv, men där man tydligt kan se att de inte har det på riktigt.

– Dessutom ska jag själv medverka i programmet. Jag håller ett seminarium kring datahantering för patienter. Det ser jag fram emot!