Roboten Pepper stöttar barn och föräldrar inom cancervården

När Therese Sjöberg, innovationsledare på Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset, besökte Vitalis 2017 träffade hon roboten Pepper. Hon såg direkt hur den skulle kunna komma till nytta – och nu ska roboten testas inom barncancervården.

 Therese Sjöberg är specialistsjuksköterska i botten och arbetar sedan drygt tre år på Innovationsplatsen, som är en del av Karolinska universitetssjukhuset. I november var hon med på Framtidsgalan, framröstad som en av årets nytänkare. Och hon vill alltid framåt:

– På Innovationsplatsen arbetar jag och mina kollegor med innovation som verktyg. Syftet är att utveckla och förbättra vården för patienterna och kunna möta utmaningar inom hälso- och sjukvården. På Innovationsplatsen driver vi hela processen, från identifiering av behov till förbättring i den vardagliga vården. För oss är det inte innovation förrän lösningen är införd och implementerad i vården.

Therese Sjöberg såg tidigt hur små förändringar och förbättringar kan göra stor skillnad för patienter och vårdens medarbetare. Som sjuksköterska saknade hon dock de verktyg och den kunskap som krävdes för att på allvar kunna påverka utvecklingen.

– Jag har haft bra chefer som låtit mig arbeta med process- och verksamhetsutveckling. Men jag saknade verktygen och kände en stor frustration över att jag inte kunde åstadkomma mer.

Hon läser nu en masterutbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet vid sidan om sitt heltidsjobb. Till sommaren är hon klar.

– Nu har jag fått mer av den kunskap och kompetens som jag saknade tidigare. Att arbeta i ett landsting är komplext med sina många nivåer och strukturer och det är mycket som krävs för att effektivt kunna leda komplicerade innovationsprocesser.

I samarbete mellan vård, akademi och näringsliv bedrivs flera olika gemensamma innovationsprojekt med stöd av Innovationsplatsen. Projekten, som är sprungna ur patienters och vårdpersonals erfarenheter, drivs i samverkan med akademin och nationella och internationella näringslivsaktörer. Ett av projekten är roboten Pepper som Therese träffade på Vitalis i april 2017. Hon såg direkt hur roboten skulle kunna vara till nytta i vården.

– Jag bollade idéer och tankar på mässgolvet och kunde så småningom koppla ihop roboten med olika behov i vården. Tillsammans med en omvårdnadschef inom barnonkologin diskuterade vi möjliga användningsområden och skissade sedan på en ansökan för finansiering till ett pilotprojekt.

Det övergripande målet, menar Therese, är att stödja barn, föräldrar och personal samt minska stressen vid medicinska procedurer. Det handlar också om att frigöra tid och resurser. Att exempelvis sätta en nål kan ta allt från fem minuter till en timme, beroende på hur stressat och oroligt barnet känner sig. Genom att tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens kan Pepper lära sig att känna igen barnen och bli ett slags kompis och stöttepelare i en tuff vårdmiljö.

– Om barn och föräldrar blir mer trygga inför och under olika procedurer, frigörs tid. Och vi ser även andra vinster. Vi hoppas exempelvis kunna minska behovet av lustgas och lugnande läkemedel. Vinsterna är både ekonomiska och tidsbesparande, men största vinsten är om vi kan stärka barnens självkänsla genom att de själva får uppleva att de kan bemästra olika situationer.

I början av 2019 ska Pepper testas och utvärderas inom barnonkologin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Projektet drivs med stöttning från Innovationsplatsen. Therese Sjöberg ingår också i Vitalis programråd, som består av representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter och organisationer. Medlemmarnas olika bakgrunder och kunskaper är en styrka, menar hon.

– Mångfalden leder till att de frågor och ämnen som diskuteras inom ramen för programmet får ett bredare perspektiv. Vi vill ju skapa magi på mässgolvet och se till att besökarna blir inspirerade och kan se möjligheter. Jag brinner för att förändra, förbättra och utveckla vården. För att det ska ske krävs möten där vårdens medarbetare kan tydliggöra sina problem och behov– och att företagen sedan kan fånga upp dessa och komma med lösningar. Dessa möten är väldigt värdefulla, och svåra att få till ute i vården. Här fyller Vitalis en viktig funktion, säger Therese Sjöberg.