Roboten Robin ökar tiden för patientmöten

Robin är en tvååring med ett imponerande CV. Roboten har redan mycket erfarenhet av administrativ verksamhet i privat och offentlig regi. Genom smart automation kan Robin frigöra massor av tid för en mer effektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Det var i maj i år som mjukvaruroboten Robin presenterades på Vitalis i Göteborg.
– Sedan dess har det fullkomligt exploderat och vi kommer att fördubbla antalet anställda till nästa sommar. Intresset för och behovet av Robins tjänster är enormt stort och vi arbetar inom många olika branscher, säger Eva Kongshöj, VD på Bitoreq. Varje år kan bolag inom Connected Health och eHälsa skicka in en ansökan för att delta i Demo@vitalis. De bidrag som bedöms ha högst innovationshöjd går vidare och får chansen att på några minuter presentera sina innovationer inför publik. Ett av bidragen var Robin från Bitoreq.
– Vi demonstrerade hur vår robot Robin kan automatisera repetitiva och regelbaserade administrativa uppgifter snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt än människan. På så sätt kan anställda ägna sig åt mer meningsfulla och kvalificerade uppgifter, säger Eva Kongshöj.

Från två veckor till en dag
Ett exempel är när vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad ville se över sina administrativa processer.
– Det mest prioriterade området var hanteringen av sjuklöner inom assistansvård. För assistansbolag som söker ersättning är det omständligt för såväl bolagen som kommunens handläggare. Det är många komplicerade och tidskrävande beräkningar och kontroller. Genom att utveckla en automatiserad lösning för kommunen, och en e-tjänst för vårdgivare, kunde administrationstiden minska från 14 dagar till en dag.

Tjänstemännens tid för handläggning sjönk från cirka en timme till en minut. En annan vinst var att mängden avslagna ansökningar minskade avsevärt. Bitoreq har även deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska institutets Innovationscentrum. Syftet var att automatisera rutinerna för att hitta vårdrelaterade infektioner.
– Det arbetet tog tidigare sex månader för två sjuksköterskor att genomföra. I dag kan Robin automatiskt identifiera samma information på ett dygn.

Automation i välfärden
Ett stort hinder för digitalisering och automation är att många IT-system inte kommunicerar med varandra och att användargränssnitten skiljer sig åt.
– Datamigration är komplext och tar i regel mycket tid. Men med vår innovation påverkas inte befintliga IT-system. Det enda som krävs är att Robin får ett användar-ID, precis som vilken ny medarbetare som helst. Det här sättet att arbeta på är ett helt nytt sätt att tänka. Istället för att anpassa verksamheterna efter systemen anpassar vi systemen efter verksamheterna, säger Eva Kongshöj.

Beräkningar från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att det kommer att behövas cirka 500 000 nya medarbetare de närmaste tio åren för att klara de behov och utmaningar som finns. De demografiska utmaningarna är stora och välfärdsbehoven växer; gapet mellan intäkter och kostnader ökar och om vi fortsätter att arbeta på samma sätt i dag kommer underskottet att vara cirka 59 miljarder kronor om tio år.
– Utvecklingen tvingar alla att ställa om våra arbetssätt. Om vi kan använda oss av innovationer som tar över tidskrävande och tråkiga administrativa arbetsuppgifter kan vi frigöra tid för mer värdeskapande arbete. I dag sitter vårdpersonal och flyttar information manuellt mellan olika system och har svårt att hinna med patientarbetet, säger Eva Kongshöj. Att automatisera och digitalisera tids- och kostnadskrävande processer välkomnas på många håll. Men det finns också en växande rädsla att robotar och teknik ska leda till att människor bortrationaliseras, att mänskliga möten går förlorade och att beslutsprocesser blir svårgenomträngliga och svåröverskådliga. Eva Kongshöj avfärdar farhågorna:
– Automatisering som genomförs på rätt sätt snarare ökar möjligheterna till mänsklig kontakt. Den demografiska utvecklingen visar också att vi inte har råd att låta bli. Vi behöver helt enkelt frigöra tid så att proffs får vara proffs.

 

Läs mer om Demo@vitalis och hur det har gått för deltagarna >>