Annika Strandhäll: ”Vi står fast vid eHälsovisionen"

Annika Strandhäll har inga planer på att överge den vision som ska göra Sverige bäst i världen på eHälsa. Tvärtom vill hon se ökade digitala satsningar, bland annat på cancervården.
Vi ställde tre skarpa frågor till socialministern. Här är hennes svar.

I torsdags gav regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att se hur digitala stöd kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård.
Hur förhoppningsfull är du? Hur stor effekt kan en ökad digitalisering få, utifrån patientens och professionens perspektiv?

”Det finns en stor potential av en ökad användning av digitala stöd inom cancervården, och jag hoppas att det här myndighetsuppdraget kan bidra till utvecklingen.
Som en del av arbetet ska det genomföras en hearing, för att få till en bred dialog och in synpunkter från experter som finns inom olika delar av det här fältet. Uppdraget ska sedan resultera i att myndigheten tar fram rekommendationer om hur verksamheten kan bedrivas framåt på olika plan för att de möjligheter som finns ska kunna tas tillvara på bästa sätt.
Den effekt som ökad användning av digitala stöd kan få är på flera plan. Mycket handlar om information, att såväl patienter som vårdpersonal har tillgång till den information man behöver – när man behöver den. Men det handlar också till exempel om digital patologi.
Genom gemensamma nätverksbaserade arbetssätt med stöd av digitala lösningar kan bedömningar göras på distans i ökad utsträckning, vilket gör att patienter kan få snabbare diagnos samtidigt som vi nyttjar de personalresurser som finns på ett mer effektivt sätt. Och det är bara några exempel.”

Du inledningstalade på årets Vitalis. Vissa har tolkat det du sa som att regeringen nu backar om eHälsovisionen 2025. Vad menade du egentligen? Vilket budskap vill du förmedla?

”Det är självklart ett missförstånd – mitt tal handlade till stor del om hur vi jobbar med att förverkliga visionen. Det jag tror lett till missförståndet var en liknelse, att vi måste välja om det ’underverk’ vi bygger ska vara mest som pyramiderna eller som Babels torn.
Där sade jag att poängen med liknelsen inte var att vi – när vi väl blivit bäst i världen – utan vidare jobb ska förbli det lika länge som pyramiderna har stått där de stått. Däremot att vi har något att lära av pyramiderna, att med en bred och stabil bas kan man bygga något som blir riktigt hållbart.
I fallet e-hälsa är basen de tre insatsområden vi har inom visionsarbetet, det vill säga regelverk, tekniska standarder, och enhetlig begreppsanvändning.
Så vi står fullständigt fast vid e-hälsovisionen – även om vi tror att vi måste fortsätta slita också efter 2025 om vi ska förbli bäst i världen.”

I talet berättade du också att regeringen och SKL ska etablera ett nationellt forum för eHälsostandardisering. Hur kan ett sådant forum hjälpa vårdpersonal och patienter? Hur långt har arbetet kommit?

”Det är många olika aktörer som arbetar med standardiseringsfrågor och mycket som händer. Det är bra, men insatserna måste samordnas. Genom att etablera forumet skapas förutsättningar för bättre samordning på området så att vi kan öka takten i arbetet.
Målet är att få till ett effektivt och långsiktigt arbete där alla aktörer jobbar åt samma håll, för att bidra till ett effektivt och tekniskt funktionellt informationsutbyte inom vård och omsorg. Det är till nytta för både patienter och personal, genom att man lättare kan få tillgång till rätt information, när man behöver den.
Tanken är att det nationella forumet ska etableras och ett första möte genomförts innan sommaren. Arbete pågår för att identifiera vilka aktörer som ska ingå, och tanken är att det ska vara både privata och offentliga. Initialt blir fokus på att etablera gemensamma principer kring process, arbetssätt och ansvarsfördelning i frågor om standardisering.”