Robotik och smart framtidsteknik för eHälsa visas på Vitalis

Robotar som hjälper till att mata och duscha. Toaletter som både rengör och torkar. Ja, det är modern teknik som gör att fler äldre kan bo kvar hemma. Inom 10 år kommer de att vara ett vanligt inslag i hemmen tillsammans med smart digital teknik för socialt umgänge, övervakning och larm. Det spår Mats Rundkvist, som har mångårig erfarenhet av strategiskt arbete inom välfärdsteknologi och eHälsa. Han är en av arrangörerna under Vitalis – Nordens ledande mässa kring eHälsa, som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 24-26 april.

Befolkningskurvan pekar stadigt uppåt och allt fler äldre kommer behöva stöd från samhället i form av äldreboende och vård. En svårlöst ekvation, till vilken man kan addera bristen på vårdpersonal. För att klara utmaningarna, blir eHälsa en viktig pusselbit.
Under mässan Vitalis kommer många av de senaste lösningarna och prototyperna inom eHälsa att visas.

– Vi har fokusområden för både ”Smarta hem” och för Robotik, där vi bland annat visar robotar som hjälper till med vardagsrutiner som påklädnad och duschning. Här kommer vi även att visa smarta sensorer som underlättar i de äldres vardag, nya teknikstöd för bland annat medicinering och hur fjärrtillsyn fungerar, berättar Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis.

Smarta hem
Framtidsbilden av robotar som matar och tvättar ska inte ses som skrämmande science fiction, utan som smarta hjälpmedel som gör att fler kan bo kvar hemma.

– Hemmen kommer utåt sett att se ut ungefär som de gör idag. Men i framför allt köket, vid sängen och i badrummet har man kopplat på robotik, som gör att personer med hjälpbehov t ex kan äta, gå på toaletten och duscha själva, spår Mats Rundkvist.

Redan idag finns en del av den här tekniken. Även digitala lösningar för övervakning och larm har kommit långt och det finns lättanvänd kommunikationsteknik för att kunna ha ett socialt umgänge även om man har svårt att lämna hemmet.

Framtidens lösningar handlar mer om hur de här systemen kan integreras med uppkopplingar som redan finns i hemmet och om sensorteknik som känner av och analyserar avvikelser. Som t ex om någon inte har gått upp ur sängen eller öppnat kylskåpet på hela dagen. Då ska personen kunna kopplas upp mot hemtjänsten via en skärm för att bekräfta att allt är under kontroll. Eller där trygghetslarmet kopplas till mobilen eller det redan befintliga hemlarmet istället för att personen ska bära på ett separat larm.

– Scenariot får inte bli att en äldre person sitter med tre surfplattor framför sig vid köksbordet: en från landstinget, en från kommunen och så den egna privata. I framtiden måste vi bli bättre på att integrera vårdtekniken med vår egna privata teknik.

Digital samvaro
Idag är det främst personer över 85 år som behöver stöd av samhället. Efter år 2020 visar statistiken att den ålderskategorin ökar kraftigt. Och då blir satsningarna på eHälsa ännu viktigare.

– Tidigare flyttade personer främst till äldreboende för att det kändes otryggt hemma. Senare blev anledningen att man hade ett stort fysiskt vårdbehov. Idag handlar det mer om att man vill ha ett socialt umgänge eller att man har blivit dement och därför behöver extra tillsyn. Medicineringen har också varit en anledning till att många inte känner att de kan bo kvar hemma längre. Men med ny teknik kan man lösa de flesta av dessa behov.  Det handlar om att kunna använda sin egen digitala teknik och koppla på system som övervakar när jag behöver det och där omgivningens hjälp kan användas när jag själv önskar det. Blir vi bra på detta, kommer vi också att kunna lösa mycket av framtidens ökade vårdbehov, säger Mats Rundkvist.

För ytterligare information
Mats Rundkvist, konsult inom välfärdsteknologi
mail@matsrundkvist.se
070-538 41 22

Maria Sterner, affärsansvarig Vitalis
maria.sterner@svenskamassan.se
031-708 82 35