Kom och se hur Efos gör allt enklare

E-identitet för offentlig sektor är Ineras och Försäkringskassans nya gemensamma identifieringstjänst som ersätter både SITHS och MCA. En gemensam plattform ska ge myndigheter, kommuner och landsting elektronisk identifiering med högt ställda krav.

Kort SecMaker
Efos ställer fortfarande samma höga krav på tillit vid utgivningen av en digital identitet. Det nya är att du enkelt och säkert kan arbeta med mobila verktyg och få bättre prestanda.

SecMaker har fått förtroendet att leverera programvara som ska förbättra och förenkla identifieringen. Leveransen har fyra väsentliga delar: (1) klientprogram för att läsa och hantera certifikat, (2) ett modernt gränssnitt för administration av smartkort och certifikat, (3) en plattform för mobilt arbete, och (4) hjälpmedel som gör det lätt för applikationsleverantörer att lägga till stöd för smartkort och certifikat.
Inera har fattat det kloka beslutet att flytta lanseringsdatum för Efos från den 3 april till hösten 2018. Det ger användarna mer tid att förbereda vad som för många blir avsevärda omställningar – men samtidigt stora förbättringar.

Flera av de Net iD-produkter som utgör SecMakers bidrag till Efos har redan en och en halv miljon användare i Norden. Du är varmt välkommen till vår monter B08:34 för att se framstegen med egna ögon.