HealthJam - en nyckel till engagemang och innovation

Under våren 2017 genomförde Region Östergötland tillsammans med Usify ett hälsojam som syftade till att vårdpersonal, politiker och medborgare skulle labba tillsammans. Syftet var i första hand att testa och lära mer kring metodiken tjänstedesign där användarens behov är i fokus, men också att utifrån givna ämnen arbeta fram förslag på nya hälsotjänster. Att labba eller göra verkstad är inte något nytt, men det som gjorde evenemanget unikt var att vi samlade en hel rad olika människor med olika perspektiv för att lära varandra att känna, samverka och bygga på varandras kunskaper.

Från regionen var det Lotta Saleteg Falk som var fackelbärare och som tillsammans med andra möjliggjorde att detta evenemang ägde rum. Med en bakgrund från vården arbetar Lotta idag som e-hälsostrateg och objektägare för nationella invånare- och vårdtjänatser och andra e-tjänster på Region Östergötland. Så vi frågade Lotta om var hennas drivkraft var för att köra ett jam?
-Det jag ville med jammet var att flera skulle få ögonen upp för metodiken och att i mötet med användarna testa på hur det är att experter och medborgare utforskar och arbetar tillsammans. Genom att samla olika perspektiv kan vi få helt andra utfall än om vi som experter samlas i ett rum och funderar för oss själva. Genom att lyfta sig från sitt eget perspektiv och se världen med andra ögon kan vi göra oerhört stor skillnad.

Vad var skillnaden på jammet och workshop på några timmar?
-I många workshops hinner inte deltagarna lära känna varandra och man går rakt på sak och fastnar oftast också i smala perspektiv. I jammet fanns det tid till att lära känna sina meddeltagare. Det tar tid att skapa relationer och det fick vi tid till att göra för sen att arbeta ihop.

Vad tog du med dig från jammet?
-En grej som stannade med mig var reaktionen när deltagarna fick prata med medborgarna och fick höra om deras vardag. Ett av exemplen kom från en videodagbok där innehavaren berättade att ” idag är en bra dag, idag kunde jag gå ut”. Det vände hela gruppens perspektiv och gjorde att de fick ett helt annat fokus. Och vid varje rast i jammet kunde man höra om de olika berättelser deltagaren hade tagit del av under intervjuerna eller via videodagböckerna.

Vad är utmaningarna med att köra ett jam?
-Att köra ett jam kräver planering så att deltagarna får arbeta med ett intressant tema. Lika så viktig är rekryteringen av deltagare. Det måste vara spridning mellan många olika människor med olika perspektiv som får möjlighet att vara med och dela med sig.

Vad är ditt medskick?
-Det som gjorde att vi lyckades var att det välplanerat och uppstyrt under jammet. Vi kom in, blev guidade genom hela processen, och på vägen så sammanställde vi vad vi hade gjort och vad som skulle göras. Klara instruktioner och timeboxing gjorde att vi kunde fokusera på att arbeta tillsammans. Vägen var klar, vi behövde bara gå på den.
Om du vill höra mera från Region Östergötlands och Usify om HealthJam så kom förbi vår presentation på tisdag 24 april kl 1400 i rum A6.