Doktor24 på Vitalis 2018: Fokus på AI och digitaliseringsresor för fysisk vård

Den digitala vårdgivaren Doktor24 har med sin modell för digital vård i nära samarbete och partnerskap med fysiska vården snabbt etablerat sig som en av de snabbast växande digitala vårdgivarna. På Vitalis 2018 finns bolaget på plats och medverkar i seminarier kring både Artificiell intelligens potential att förbättra svensk sjukvård, och vilka vinningar det finns med att integrera den digitala och fysiska vården.

Digital vård växer snabbt. Fler patienter söker vård via appar, och allt fler vårdgivare vill använda moderna system för att möta sina patienter. Doktor24 lanserades 2017 med fokus på att integrera digital och fysisk vård, och har därför snabbt blivit en av de största aktörerna på den svenska marknaden. På Vitalis 2018 medverkar bolaget vid två seminarier med olika fokus – men där digital, innovativ teknik är den gemensamma nämnaren.

Seminarie 1: Digitaliseringsresa för primärvård – ett pilotprojekt
Dag: Torsdag 26 april 2018 Tid: 11:00 – 11:30 Lokal: A7

I seminariet “Integrerad digital och fysisk vård – Pilotprojekt med Tiohundra och Doktor24 inom primärvården” berättar Doktor24:s Daniel Kernell tillsammans med Tiohundras vVD Efva Lagerstedt om erfarenheterna från ett pilotprojekt med syfte att implementera och utvärdera vilka möjligheter en digital kanal kan medföra I syfte att öka tillgänglighet, öka effektiviseringen av den fysiska vården och samtidigt avlasta läkare på vårdcentralerna vid behov.

“Digital vård har i offentlig debatt och diskussion onödigt ställts som ett alternativ till fysisk vård – de riktigt stora värdena för såväl vården, samhället och patienterna kommer när digitala verktyg, teknik och arbetssätt integreras med den fysiska vården som det här projektet visar,” säger Doktor24:s Daniel Kernell.

Piloten baseras på Doktor24s plattform med automatisk triagering, onlinemöten och inbokning av fysiska besök vid behov efter triagering.

Seminarie 2: Lär känna Sveriges första artificiella sjuksköterska
Dag: Tisdag 24 april 2018 Tid: 16:00 – 16:30 Lokal: A7

All vård är beroende av ansvarsfull triagering för att inte bara säkerställa att varje patient får rätt sort vård för sina problem, men också för att vården ska kunna bedrivas samhällsekonomiskt ansvarsfullt.

“Vi har från dag ett gjort artificiell intelligens till en viktig komponent i vår vårdgivning, inte bara för att det rätt utfört borgar för ansvarsfullt given vård ur ett vårdgivnings- och samhällsekonomiskt perspektiv med korrekt triagering, men också för att det blir en bättre, smidigare patientupplevelse,” säger Doktor24:s Jacob Stedman.

Att tillämpa AI i vården kan skapa stora värden – med ett smart system som bygger både på maskininlärning och etablerade triageringsprotokoll ställer AI-sjuksköterskan frågor som guidar patienten till egenvårdsråd, eller till rätt vårdnivå oavsett om det innebär ett besök i den fysiska vården, eller digital vård om det är lämpligt. Anamnes och allmän hälsostatus upptas och presenteras för läkaren, vilket underlättar bedömningar och spar administrativ tid.

I seminariet “Träffa Sveriges första AI-sjuksköterska” berättar Jacob Stedman – medgrundare till Doktor24 och ansvarig för bolagets AI-sjuksköterska – om erfarenheterna från utvecklingen och det löpande arbetet med att genom AI låta patienter gå igenom automatisk triagering.

För mer information:

Daniel Kernell
Direkt: Mobilnr 070-145 80 51

Jacob Stedman
Direkt: Mobilnr 070-684 65 00