Sjukhusdirektören: ”Vitalis är den perfekta platsen att konferera på”

400 chefer från Västra Götalandsregionen samlas på Vitalis 26 april.
– Vi behöver utveckla våra digitala vårdtjänster. Och vi kan inte tänka oss en bättre plats att diskutera de här frågorna på, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Ann-Marie SchaffrathDigitaliseringsseminariet, där alltså 400 chefer från sjukhus och primärvård deltar, äger rum i Svenska Mässans lokaler på eftermiddagen 26 april.
– Under förmiddagen kan alla deltagare besöka Vitalis, hämta inspiration och ta del av allt nytt som sker. Vitalis är den perfekta platsen för det: här kan vi se vart framtiden inom vården är på väg, säger Ann-Marie Schaffrath.
Hon samordnar delområdet digitala vårdtjänster i det stora omställningsprojekt inom Västra Götalandsregionen, som drog igång i fjol.
– Att vi bjuder in cheferna beror på att alla måste få upp ögonen för att det här kommer att påverka oss framöver, vare sig vi vill eller inte. Och att det finns väldigt mycket möjligheter med den här utvecklingen.
– Nu har vi kommit så långt att vi ringat in det vi vill göra. Så nu handlar det väldigt mycket om att våra medarbetare ska förstå vad som är på gång.

Digitala vårdmöten är ett av de utvecklingsområden som står i fokus. Ett exempel är ”Närhälsan online”, som just startats upp inom primärvården.
– Det här området ska utvecklas vidare framöver. Därför håller vi på och ska handla upp en plattform för digitala vårdmöten.
– Många av de tjänster vi nu påbörjar kommer framöver att bli delar av det vi kallar Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.
FVM finns med som en programpunkt under eftermiddagspasset på Vitalis.
– Vi tänker att det redan nu är bra om vi börjar använda den här metodiken, det blir ett sätt att träna sig in i det nya sättet att arbeta.
Att möta patienten på nya sätt är en central del i processen.
– Framförallt vill vi utveckla det vi kallar nära vård. Det vill säga att i högre grad möta patienterna där de är. Och då blir monitorering allt viktigare, ett exempel är det vi kallar IDB-Home, förklarar Ann-Marie.

Kolla bajset i mobilen – ja, så kallas faktiskt en av programpunkterna med IDB-Home som uppmärksammas under seminariet på Vitalis.
– Det riktar sig till patienter med kroniska tarmsjukdomar som ska kunna ta prover i hemmiljö och, via mobilen, bedöma sitt hälsotillstånd tillsammans med läkaren.
– Vi vill tidigt fånga upp de patienter som är på väg att bli sämre och det syns just i bajset.
På så vis slipper man att åka in till sjukhus för att göra motsvarande kontroll. Utvecklas den här typen av tjänster får det två påtagligt positiva konsekvenser, enligt Ann-Marie Schaffrath:
– Dels ger det patienterna större makt, de tar i betydligt högre utsträckning del i sin egen vård. Många av våra kroniska patienter t ex är ju mobila och behöver inte åka in till sjukhuset för rutinmässiga besök och kontroller.
– Dels bidrar det till att avlasta och effektivisera sjukhusvården, så att vi får råd med allt det nya som kommer: läkemedel och behandlingsmetoder, t ex. Det finns ju massor med ambitioner och vilja att utveckla vården.