Framtidens vård och omsorg i ett smartare samhälle

Johan Höglund Tieto

Johan Höglund på Tieto skriver om sina tankar kring Framtidens vård.

I ett smartare samhälle kännetecknas vård- och omsorgssektorn av digitala och smarta lösningar. Medborgare kommer att vara välinformerade och aktivt deltagande och engagerade i sin egen hälsa. Framstegen inom teknik som artificiell intelligens (AI) och introduktionen av nya processer med avancerad dataanalys påverkar redan branschen. I Norden använder offentlig sektor redan AI-verktyg inom vissa områden, t.ex. för att analysera stora mängder vård- och omsorgsdata. Och det är bara början!

Framtiden handlar om individanpassning
Under de kommande åren kommer folkhälsoarbetet att vara ett viktigt område där vi kommer att se stora förändringar. Det är ett faktum att många av dagens sjukdomar är livsstilsrelaterade och att det finns stora fördelar med prediktiva analyser och preventiv vård. Sjukvården blir också alltmer personlig. Vi ser redan idag att DNA-sekvensering börjar användas inom ”precisions medicin” där läkemedel är behovsanpassat för individuella behov. Att använda ”one size fits all” kommer så att fasas ut. Dessutom kommer förbättrade sensorer i kombination med Internet of Things (IoT) innebära att vi kommer att se ett större medborgarengagemang i hur vård- och välfärdstjänster tillhandahålls. Ett exempel, i Sarpsborg kommun i Norge, används Tietos system SmartCare för att utföra rutinkontroller och tester i patientens eget hem, vilket minskar behovet av besök och vistelse på sjukhus. En lösning som ökar patientens oberoende och förbättrad livskvalité.

Ett ekosystem för ett smartare samhälle
Offentlig sektor i norden arbetar med att skapa stora databaser med personliga hälsoregister på nationell nivå. Tänk dig möjligheterna om data kunde göras tillgänglig gränslöst (paneuropeiskt) för både invånare, vårdgivare och aktörer inom hälsosektorn i stort. Medborgaren kan få samma vård och omsorg oavsett om de är i Finland, Spanien eller någon annanstans. Frågan är inte om, utan när.
På Tieto arbetar vi med att göra verklighet av ekosystemet. Vi tror att monoliternas era är över med lock-in av data i proprietära system och format och övergår till en öppen datamodell samt standarder för hur data delas säkert och effektivt. Vi kommer att fortsätta denna resan i samarbete med organisationer och myndigheter i syfte at forma ett smartare samhälle. Ni har möjlighet att se framtidens vård och omsorg i Tietos monter B09:12

Text: Johan Höglund, Vice President, Head of Healthcare, Welfare and Education, Tieto