Hur ska det digitala vårdmötet ske i praktiken?

PÅ TORSDAGSFÖRMIDDAGEN UNDER VITALIS 2018 DISKUTERAS DET DIGITALA VÅRDMÖTET UR ETT GENOMFÖRANDEPERSPEKTIV. AV KLINIKER, FÖR KLINIKER, SÅVÄL OFFENTLIGA SOM PRIVATA.

– SYFTET MED förmiddagen är att flytta ner diskussionen flera nivåer från visioner och teknik till att vi faktiskt pratar om genomförandet, inte vilken plattform vi använder. Hur ska det digitala vårdmötet ske i praktiken? säger Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg och sektionschef på Region Jönköping och moderator under seminariet.

MER ÄN VIDEO
Region Jönköping jobbar själva aktivt med att utforma och utveckla det digitala vårdmötet. Förutom sin egen digitala vårdcentral Bra Liv Nära har också tre vårdcentraler i regionen avtal med externa, digitala aktörer.
– En positiv effekt är att vi kan erbjuda en större tillgänglighet och en mer jämlik primärvård. Våra medborgare får snabbare svar på många av sina frågor kring vård och symptom, medan vårdcentralerna också får lättare att samverka, säger han.

Han menar dock att det finns en allmän uppfattning om att det digitala vårdmötet stannar vid videosamtal på distans mellan patient och läkare. Det är bara en liten del, och det är i själva verket inte där den verkliga nyttan uppstår, säger Sven-Åke Svensson:
– Ett videosamtal på distans sparar marginellt med tid för läkaren men kan å andra sidan reducera resor för patienterna. De verkliga effekterna uppstår dock genom att använda sig av chattfunktioner och digitala kunskapsbanker för patienter att söka i, eller digital triageringsstjänster med stöd från artificiell intelligens.

Ytterligare en aktör som har stor insikt i utformningen av det digitala vårdmötet är Daniel Persson, affärsområdeschef på Min Doktor, och även han moderator under förmiddagen. Min Doktor är en digital vårdgivare som helt frångått det fysiska mötet och istället förlägger kontakten mellan patient och vård genom chat, telefon och video.

INGA KÖLAPPAR I FRAMTIDEN
Som digital vårdgivare går det att följa patienterna på ett helt annat sätt än genom den fysiska vården, säger han. Mötet kan därmed upplevas tryggare för både patient och läkare och det går att med hjälp av teknik bygga bort vanliga risker för felbehandling.
– Med hjälp av vår aggregerade data kan vi också jobba aktivt med peer review, vilket uppskattas bland vår personal ur kompetensutvecklingssyfte. Samma information kan också ligga till grund för fortbildningsstöd och best practice för hela verksamheten, säger han.

Daniel Perssons fasta övertygelse är att ingen i framtiden kommer att behöva åka till en vårdcentral, ta en nummerlapp och sitta i väntrummet för en undersökning som i stort sett hade kunnat göras på distans.
– Det fysiska rummet kommer alltid att finnas kvar, det måste det göra. Vad det digitala vårdmötet kan göra är att avlasta en redan ansträngd välfärd. Incitamentet är ju starkt hos såväl patient som vården att förändra upplägget som det ser ut idag; vårdpersonal går ju på knäna och patienter får vänta länge på även ganska rutinmässig vård, säger han.

 

Av | Catharina Holm

Läs hela programmet här>