Äldres behov centrala i smarta hem

SMARTA HEM OCH BOENDEN FÖR ÄLDRE ÄR FÖR ANDRA ÅRET I RAD ETT TEMA PÅ VITALIS.

ANSVARIG FÖR fokusområdet på mässan är Mats Rundkvist som har lång erfarenhet från projekt inom välfärdsteknik och e-hälsa. Att smart teknik kan lösa många av de omsorgsmässiga
och ekonomiska utmaningar som finns idag kopplat till äldres boende är han övertygad om.
– Det finns vissa generella behov hos äldre som, om inte tillgodosedda, leder till att man får svårt att bo kvar hemma. De här behoven är inte nya, men det finns idag nya sätt att lösa dem på, säger han.

TRYGGHET OCH FYSISK VÅRD
En vanlig anledning till att äldre förr tvingades att lämna det egna hemmet var en känsla av otrygghet. För fyrtio år sedan började trygghetslarm installeras i äldres bostäder med  konsekvensen att äldre, som fortfarande var relativt friska och självständiga, kunde fortsätta att bo kvar hemma.
– Trygghetslösningar är något vi får se på mässan men i form av smarta, moderna produkter och tjänster. Istället för en manuell larmknapp kan dagens teknik erbjuda en digital tillsyn genom artificiell intelligens och sensorer. Ansvaret flyttas därmed bort från vårdtagaren, säger Mats Rundkvist.

Ytterligare ett behov som uppmärksammas är det av fysisk vård. Hemsjukvården kan i framtiden i stor utsträckning utföras av automatiska, intelligenta hjälpmedel. Vad sägs om en duschrobot, eller en robot som matar dig? Och med en känsla av trygghet och en fungerande fysisk vård är det istället ofta sociala behov som gör att den äldre väljer att flytta till äldreboende. Lösningen här stavas digitala möten, som inte behöver vara krångligare än en surfplatta, ett nätverk och tillgång till virtuella mötesplatser för att den äldre ska känna
sig delaktig i en social kontext och därmed vilja bo kvar hemma.

SMARTA LÖSNINGAR AVLASTAR
– Med dagens allt äldre befolkning ökar behovet av demensvård, och här kommer mässan visa prov på intelligenta lösningar för kognitivt stöd och påminnelsehantering, men också GPS-positionering, säger Mats Rundkvist för att belysa en av de största utmaningarna äldrevården ser idag.

För att avsluta ser Mats Rundkvist att felmedicinering blir nästa stora behov inom äldrevården som smart teknik återigen kan erbjuda lösningar för.
– Vi ser mer och mer helautomatiska lösningar som kontrollerar att medicinen tas rätt eller tas alls, istället för att vårdpersonal och anhöriga ska behöva göra det. Om vi inte börja använda oss av tekniken mer tror jag att felmedicinering blir nästa orsak till att äldre tvingas att lämna det egna hemmet, avslutar Mats Rundkvist.

 

Av | Catharina Holm

Läs hela programmet här>