AI i fokus på Vitalis

Vi har pratat med Lena Strömberg, projektledare på Medtech4Health, om innovationer inom medtech med fokus på Artificiell Intelligens (AI) och hur det möjliggör ett kvalitativt liv, skräddarsydd vård och frihet.

Medtech4health arrangerar tillsammans med Swedish Medtech och Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik en heldag med fokus på AI. När AI diskuteras görs det ofta utifrån avancerade tekniska lösningar. Med denna heldag vill man flytta rampljuset till hur AI kan komma till praktisk, reell nytta för patienten och vården.
– Vi vill låta patientens och vårdens synvinkel stå i centrum och därför är en patientpanel med hela dagen, berättar Lena.

Hur kan AI påverka samhället, idag och imorgon?
– Idag är vi mitt uppe i ett paradigmskifte där digitaliseringen påverkar vårdens grundläggande struktur. I Sverige är vi relativt långt fram i utvecklingen och många är redan användare av digitaliserade verktyg som tillgängliggör vård och omsorg på ett nytt sätt, genom aktörer som exempelvis Kry och Doktor 24. Vi är mitt i transformeringen och det är häftigt att få vara med
och formge utvecklingen.
– Det som är intressant att titta på framöver är vad som händer när nästa digitaliserade generation står för utveckling och innovation. För dem är ägandeskap av data och tillgänglighet en självklarhet vilket skapar helt andra förutsättningar och krav på vårdleveransen.

Vilka möjligheter skapar AI?
– Generellt sett så skapas förutsättningar till säkrare diagnoser och framförallt är det intressant vad vi kan göra på preventionssidan, säger Lena och fortsätter;
– Att effektivisera för både patient och sjukvårdssystem är en samhällsekonomisk fråga och en av pusselbitarna till att frigöra resurser till att ägna sig åt andra viktiga saker inom vården som omsorg och forskning och utveckling av produkter och processer.

Vilken förväntan har du på framtida innovativa lösningar?
– Med hjälp av innovationer kan vi få en vård och omsorg med högre kvalitet samtidigt som den också medger ett bättre resursutnyttjande. Jag hoppas att vi snabbare får tillgång till det som skapar utveckling. Det vill säga att vi bättre än idag tar till oss ny teknik och omsätter det och vågar prova. I grund och botten handlar det om att få en bättre och mer kvalitativ vård för patienterna, säger Lena avslutande.

 

Av | Sandra Sahlen

Läs hela programmet här>