IHP – klinisk teater på Vitalis: ”Nu gör vi konceptet ännu vassare!”

I fjol hade IHP, Intelligent Hospital Pavilion, premiär på Vitalis.

Över 1 000 besökare fick se hur patienter, gestaltade av skådespelare, togs om hand på en supersmart, fullt digitaliserad klinik.

I år fortsätter satsningen med en ännu mer publikvänlig föreställning, iscensatt av ledande leverantörer inom eHälsa.

 

Grundkonceptet är detsamma som i fjol: IHP, framtidens intelligenta sjukhusmiljö, byggs upp på mässgolvet. Där spelas olika scenarier upp och guidade visningar startar varje timma under hela mässan.

Besökarna får se hur den innovativa tekniken används i praktiken, hur den förenklar jobbet för vårdpersonalen och ger patienterna – som har fingerade sjukdomar och tillstånd – en effektivare vård.

Skillnaden mot i fjol är att det blir en mer sammanhållen storytelling, med fokus på vårdförloppet, och mindre demonstration av enskilda produkter.

– Vi har fått väldigt mycket positiv feed-back, såväl från medverkande företag som från vårdpersonal och de många besökarna. Initiativet har också väckt stort medialt intresse, säger Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis.

– Det ger förstås en extra dimension att kunna se hur digitala lösningar fungerar i ett sammanhang, att se nyttan för personal och patienter. Därför fortsätter vi satsningen och hoppas att årets IHP ska bli uppskattat.

Här nedan kan du läsa hur några medverkande leverantörer, som också är utställare på Vitalis, resonerar inför årets IHP-satsning.

 

Daniel Rhodin, global marketing manager, Ascom:

“Vi fick en väldigt bra respons på vår medverkan i IHP på Vitalis i fjol! I år vill vi göra det ännu mer publikvänligt med en sammanhängande storytelling där besökarna får följa en patients resa genom vården.

Framförallt vill vi visa fördelarna med mobila arbetsflöden. Idag vill ingen ha en massa information i ”silos”, låst i olika system, otroligt svår att överblicka. Dessutom krävs ofta en stationär dator för att komma åt den.

Vårdyrket är oerhört mobilt, därför behöver relevant information knytas ihop och göras tillgänglig i mobila enheter. Då får läkaren och sjuksköterskan snabbt fram det de behöver veta just där de befinner sig, t ex vid patienten.

På Ascom jobbar vi med just detta: vi integrerar system och samlar information från patientövervakning, analyser, signaler, larm, m m. Vi prioriterar den och ser till att den når rätt person på rätt avdelning, tillgänglig i smarta mobila enheter. Vi ser fram emot att visa hur allt hänger ihop på IHP.”

 

Sebastian Baar, marknadsföringsansvarig, BEST Teleprodukter:

Sebastian Baar“För oss ger IHP, som vi nu är med i för andra året, en unik möjlighet att visa vårt helhetskoncept inom vårdkommunikation i en uppkopplad vårdmiljö.

Grundkonceptet är mycket bra. Genom att integrera alla våra lösningar i en realistisk patientrumsmiljö kan vi på ett lättbegripligt sätt visa upp alla våra innovativa mjukvarulösningar, både på patient- och personalsidan.

Meningen är att besökarna ska få en omedelbar insikt om hur produkterna används och vilka förbättringar de medför, via anpassade case.

I år vässar vi konceptet ytterligare för att tydligt visa vad man kan åstadkomma med väl genomtänkt IT i vården. För det gör skillnad.

Helst vill vi att besökarna ska få en aha-upplevelse. Man ska direkt kunna se vinsterna i verksamheten: en effektivare vård till lägre kostnader.”

 

Hans Jacob Moe, kommunikationschef, Cerner Norden:

Hans Jacob Moe“På Vitalis vill vi visa hur Sverige i praktiken kan jobba mot att bli bäst i världen på eHälsa – vilket ju sammanfaller med den nationella strategin.

För oss på Cerner är det viktigt att signalera att vi inte har monopol på alla goda idéer. Vi är helt beroende av partnerskap med andra innovativa företag om vi ska kunna stötta Sverige mot målet.

IHP är ett utmärkt sätt att visa hur leverantörer jobbar tillsammans för att förbättra klinikernas vardag och patientens upplevelse av vården.

Mycket handlar om att koppla medicintekniska data direkt till patientjournalen, vilket ger en bättre vård och förenklar läkarnas och sjuksköterskornas arbete.

Men även om att länka samman primärvård med specialistvård.

Det här är system och teknologi som redan är implementerad på flera ställen i USA och Europa. IHP ger oss en fin möjlighet att visa hur vi kan genomföra detta även i Sverige.”