”Apparna behöver utvärderas!”

Det finns, som bekant, ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt.
England har skapat en process för att validera appar och digitala tjänster för att öka patientsäkerheten. Bör Sverige ta efter?
– Jag tycker det är ett bra exempel på ett område där vi kan samarbeta mellan länderna, säger Karina Tellinger på SKL efter ett studiebesök hos National Health Service (NHS).

Karina TellingerKarina Tellinger, projektledare på SKL, ingick i en svensk 18-mannadelegation med representanter för regeringskansliet, SKL, landsting och myndigheter på ett studiebesök hos NHS i Leeds i februari.
– Avsikten var att ta del av den process NHS har för att validera nya appar och digitala tjänster inom vård och omsorg, berättar hon.

Den svenska gruppen träffade experter inom ”Apps & Wearables”, den avdelning som byggts upp inom NHS för att testa och validera appar och digitala tjänster.
Hazel Jones, som är ansvarig på avdelningen, är inbjuden till Vitalis och talar på onsdagen 25 april under rubriken How NHS (England) is stimulating market innovation and provide patients with access to trusted digital tools.

Karina Tellinger är moderator för konferensspåret Ordnat införande av digitala tjänster och produkter där Hazel Jones medverkar. Hon menar att vi har en del att lära av Storbritannien i det här fallet:

– I Sverige har vi ännu inte beslutat oss för ett nationellt program motsvarande det som görs i England.
– Vi behöver fråga oss om offentliga aktörer bör ta en aktiv roll i att rekommendera appar och sensorer till patienter och brukare, och om det därmed finns behov av en process för utvärdering.

Hon besvarar själv sin fråga:

– Ja, jag tycker det. Av flera skäl. Sverige har som mål att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och eHälsans möjligheter samt att stärka patientens/brukarens egna resurser.
– Appar och sensorer kan för patienten/brukaren vara användbara verktyg för att uppnå detta.

Slutsatsen, menar hon, är att människor behöver veta vilka hälsorelaterade appar och sensorer man kan lita på och vilka som håller tillräckligt hög kvalitet.

– Det handlar om kvalitet utifrån flera aspekter, t ex användbarhet, tillgänglighet, klinisk effekt, informationssäkerhet samt hur de fungerar tekniskt.

Eftersom utbudet redan idag är stort och det hela tiden kommer ut nya appar är valideringen ett kontinuerligt arbete. NHS stödjer och hjälper utvecklare genom att informera om vilka standarder och regler som finns och vilka önskemål vården ställer.

De mål man vill uppnå är en förbättrad patientsäkerhet, ökad trygghet för vårdgivarna och att stödja den industriella utvecklingen. Det sistnämnda är inte minst viktigt, understryker Karina:
– Att stimulera industrin och öka konkurrenskraften kan förstås få stor betydelse i ett näringspolitiskt perspektiv.