Digitala innovationer ger smartare äldrevård

En säng som registrerar hur du rör dig på natten.
Ett armband som håller koll på om du borstar tänderna.
Två innovationer som ska förbättra livet för äldre.
– Och samtidigt skapa tillväxt, framhåller Mårten Lindskog på Stockholm Digital Care, som medverkar på årets Vitalis.

I fokusområdet Smarta hem och boenden, som i år är med för andra gången på Vitalis, visas innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknik.
En av utställarna är Stockholm Digital Care, ett 5-årigt samverkansprojekt, delvis finansierat av ERUF, EU:s regionala utvecklingsfond.
– Vårt mål är att skapa tillväxt genom att lyfta fram idéer och tillämpningar, säger Mårten Lindskog, som också medverkar på seminariescenen.
Stockholms stad driver projektet i samverkan med Nacka kommun, Huddinge kommun, SLL, samverkansorganet STORSTHLM och RISE.
Målgruppen är äldre människor i behov av hjälp, oavsett om de lever i egna bostäder eller inom äldreomsorgen.
Mårten beskriver Stockholm Digital Care som en utvecklingsarena för, å ena sidan, kravställare från offentlig sektor och, å andra sidan, små och medelstora företag, ofta drivna av innovatörer och eldsjälar.

Ett exempel från Stockholm Digital Cares testmiljö är Aifloo, som utvecklar eHälsosystem baserat på medicinsk artificiell intelligens.
Deras produkt är ett sensorarmband med vilket man kan följa rörelsemönstret hos den som bär det och kan användas som larm eller fallprevention. Om brukaren avviker från det normala går en varningssignal till omsorgsgivaren.

Egentligen, menar Mårten, finns ingen gräns för vad man kan använda det till:
– Armbandet kan t ex identifiera om man glömmer borsta tänderna. Det kan få stor betydelse då munhälsan är en viktig fråga inom äldreomsorgen.
En helt ny innovation, som testats hos Stockholm Digital Care, är framtagen av företaget SafeBase.
– Företaget har en bakgrund i avancerade våginstrument, berättar Mårten.
– Innovationen bygger på en sängsensor och kopplar på AI. På så sätt kan man t ex få reda på om en person rör sig i sängen.
Det där är väl var och ens ensak, kan man tycka. Men liggsår är ett av de största problemen inom äldreomsorgen. Med den här kunskapen kan man undvika att väcka en person mitt i natten.

Samtidigt kan man se att en annan person inte rör sig i sängen. Där behövs alltså insatsen. På så sätt kan omsorgspersonalen arbeta mer effektivt.
– Man sätter alltså in resurserna där de behövs, konstaterar Mårten.
– Samhällsekonomiskt kan det få stor betydelse samtidigt som personer som inte behöver vändas får en ostörd nattsömn.
Innovationen kan användas såväl i kommunal omsorg som i landstingsstyrd vård. Men uppdelningen mellan huvudmän utlöser också frågor: vem ska göra bedömningarna, vilka arbetsuppgifter får göras av vem?

Innovationen kan, med andra ord, leda till organisatoriska och juridiska utmaningar.
– Det kommer vi att ta upp under vårt seminarium på Vitalis. Hur ska vi kunna dra nytta av en innovation som strider mot gällande lagar? Där finns en potentiell konflikt som måste lösas på ett eller annat sätt.