Vitalis-stipendiet: Nu mår Louisa bra!

Mycket har hänt sedan Louisa Szücs Johansson i våras vann Vitalis-stipendiet för webbtjänsten ”hurmårdu.nu”.
Så vi undrar förstås: hur mår du nu?
– Jo tack, förträffligt! Vi har mött ett enormt intresse runt om i landet, många är nyfikna på tjänsten, säger hon.

I april i år fick Louisa och hennes kollega Olga Höjerström på Experio Lab, som är en del av utvecklingsenheten vid Landstinget Värmland, ta emot Vitalisstipendiet på 50 000 kronor.
Deras bidrag, webbtjänsten hurmårdu.nu, har väckt stort och berättigat intresse över hela Sverige – trots att den ännu inte är sjösatt!
– Vi räknar med att ha en pilotversion igång till årsskiftet, berättar Louisa.
Piloten ansluts till verksamheten på den Första linjen-mottagning i Karlstad där personalen under två år deltagit i utvecklingsarbetet, tillsammans med ett 30-tal ungdomar.
Ungdomarna har varit delaktiga genom hela processen, från behovsidentifiering till idéskapande, konceptutveckling och test av tjänsten. Testresultaten så här långt har varit mycket positiva.
– Ja, det kan man verkligen säga! Ungdomarna vill egentligen bara att tjänsten ska finnas på plats, så att man kan börja använda den. Personalen likaså, bekräftar Louisa.
Efter piloten ska webbtjänsten utvärderas. Först då, förhoppningsvis till sommaren 2018, kan fler mottagningar ansluta sig.
– Jag vet att det finns ett stort intresse, jag har fått massor av frågor när jag varit runt om i landet och pratat på fler Första linjen-mottagningar, ungdomsmottagningar och socialtjänster.
Det stora suget efter hurmårdu.nu är lätt att förstå.

Idén är väldigt enkel: den går ut på att göra det lättare för unga att få kontakt med vården när de mår psykiskt dåligt. Genom att gå in på webbsidan ska de snabbt kunna få hjälp.
För många innebär det en hög tröskel att ta kontakt med och boka tid hos vårdmottagningar eller socialtjänst.
– Väldigt få ungdomar tycker att det är bekvämt. Det gör att man ofta väntar alldeles för länge med att söka hjälp.
Tröskeln sänks rejält med den nya webbtjänsten.
– Man kan gå in mitt i natten. Eller i skolan, när man sitter på en toalett. Alltså just i de situationer då man vill ta kontakt med någon, säger Louisa.
– På webbtjänsten lämnar du uppgifter om dig själv, beskriver hur du mår och vad du behöver stöd med. Sedan blir du kontaktad, får en tid på mottagningen eller rådgivning i telefon.
Ända sedan idéstadiet har många ungdomar tagit hjälp av emojis, animerade ansikten som uttrycker olika känslor, för att beskriva sin situation. För personalen gav det en del huvudbry, hur skulle man t ex journalföra?
– Men det har visat sig vara väldigt effektfullt. Hela vårdmöten har ägnats åt hur man ska tolka den ena eller andra emojin…