Vitalis 2018: Extra mycket att ta del av!

Vitalis-programmet för 2018 börjar ta form.
Artificiell intelligens, psykisk ohälsa, IT-säkerhet och kommunal eHälsa är några av de områden som uppmärksammas.
Dessutom utökas samarbetet med den internationella MIE-konferensen, som går parallellt. Och dit har även alla Vitalis-delegater fri entré!

Programarbetet är i full gång, men alla programpunkter och föreläsare är långtifrån klara.
Från mitten av november publiceras delar av programmet på hemsidan www.vitalis.nu. Det kompletta konferensprogrammet presenteras efter nyår.
Men en generell tendens verkar tydlig: alltfler verksamhetsfrågor lyfts fram, enligt Hans Almvide, konferensansvarig på Vitalis:
– Vi har fått allt bättre förslag från verksamheterna när det gäller återkoppling av erfarenheter från implementering. Vi ser en större mognad, säger han.
– Därför har vi också förlängt deadline för att skicka in bidrag. Vi är särskilt nyfikna på erfarenheter där man tagit ett steg framåt och ser tydliga nyttoeffekter: kliniska, ekonomiska eller ur medborgarperspektiv.

Även 2018 blir det mycket fokus på den kommunala eHälsan.
– Den kommunala satsningen 2017 var väldigt framgångsrik, vi noterade stor ökning. Vi ser att behovet är stort och fortsätter den satsningen, säger Hans.
Den prestigefyllda internationella konferensen MIE (Medical Informatics in Europe), som hålls varje år någonstans i Europa, läggs 2018 i Göteborg, i anslutning till Vitalis. Vilket välkomnas av Hans Almvide:
– Jättekul! Hedrande också att MIE uppfattar Vitalis som en så intressant mötesplats att man både vill samlokalisera och ha ett större utbyte med oss.
Senast MIE arrangerades i Sverige var 2008, även då parallellt med Vitalis.
– Men då var det ett separat arrangemang. Vi delade bara lunch och fest.
– Den här gången delar vi vissa programpunkter, bl a tre internationella keynotes. Alla konferensdeltagare på Vitalis kan också ta del av MIE-föreläsningarna.

MIE är en vetenskaplig konferens, innehållet kan vara ganska specialiserat.
– Från Vitalis sida ska vi titta på de inkomna bidragen till MIE och kanske be föreläsare att göra en mer populär och eHälso-publik version som kan hållas på Vitalis-scenen, säger Hans Almvide.
SFMI, Svensk förening för medicinsk information, står som värd för MIE-konferensen, som är den 40:e i ordningen.

Årets tema är Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth.
– Jag tycker det är väldigt bra uttryckt, säger Lars Lindsköld på SFMI.
– Tänk bara på hur fruktansvärt mycket data vi samlar in om våra patienter. Och ändå har vi ju inte riktigt förmågan att tillgodogöra oss det som kunskap.
Han instämmer i att lösningen ligger i ökad samverkan kring eHälsa:
– Det gäller såväl mellan vårdgivare och patient som över organisationsgränser. Hur vi ska lösa kommunikationsproblemen är ett ständigt aktuellt ämne på Vitalis.
Särskilt glad är han för den matchmaking-tjänst som MIE ska ha tillsammans med Vitalis 2018.
– Den kallas ”I wish, I could”, ett väldigt bra namn tycker jag. Den underlättar för delegater och företag att träffas öga mot öga och verkligen samtala med varann.