"Vitalis är nästan för bra!"

Karin Gårdmark ÖsthLäkemedelsverket sysslar inte bara med mediciner, utan är en viktig aktör inom eHälsa med stort tillsynsansvar.
– Vi behöver nå många målgrupper. Vitalis är ett utmärkt forum att göra det, säger Karin Gårdmark Östh, som nu tar plats i Vitalis programråd.

Karin Gårdmark Östh jobbar övergripande med eHälsofrågor på Läkemedelsverket. Hon är ordförande i verkets eHälsogrupp, strateg och projektledare. Och ny medlem i programrådet för Vitalis.
– Från Läkemedelsverkets sida vill vi gärna utveckla vår närvaro på Vitalis. Därför känns det bra att kunna ta del i programrådets arbete. Sedan får vi väl se hur det utvecklas…

Karin har både erfarenhet som utställare, i myndigheternas samordnade monter på Vitalis, och som konferensdeltagare. Hennes intryck av mötesplatsen är klart positiva.
– Jag är imponerad! Det finns väldigt mycket att välja på. Många bra föredrag, många bra utställare.

Samtidigt, påpekar hon, finns det en baksida med det.
– Det är nästan för bra. Jag menar, utbudet är så stort att det blir svårt att välja bland alla intressanta programpunkter. Risken är att man missar något.
– Som jag ser det måste vi hitta sätt att tillgodogöra sig seminarier som man inte hinner gå på. Jag skulle helst se att man filmade allt, så att man i efterhand kan ta del av sådant man eventuellt missat.

I programrådet vill hon bidra med viktig input från det Läkemedelsverket sysslar med, bl a då det gäller medicinteknik och tillsynen av hälsoappar.
– Vi sysslar ju mycket med uppföljning, vi har mycket att berätta om det.
– Vi kan även ge grundläggande information om regelverket, om vad som gäller när man vill utveckla en hälsoapp. Men också om journalsystem, t ex. Hur mår de egentligen?

Journalsystemen ingår i Läkemedelsverket tillsynsansvar för nationella medicinska informationssystem, NMI. Verket deltar också aktivt i arbetet kring eHälsovision och digitaliserad informationsstandard. Versamhetsområdet är alltså brett, målgrupperna många.
– Vi har ett behov av att kontinuerligt informera kring dessa frågor, säger Karin, som ser Vitalis som ett utmärkt ställe att göra just det.
– Det ger också oss ett bra tillfälle att träffa användare inom vården på ett direkt sätt, annars sker det nästan alltid via företag eller andra mellanled.