Therese vill se mer dialog

Therese Sjöberg

– Jag vill att vi diskuterar mer, konstruktiva dialoger kring innovationer som kan göra sjukvården bättre. Det säger Therese Sjöberg, ny medlem i Vitalis programråd. Till vardags är hon innovationsledare på Innovationsplatsen, en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

Therese har en bakgrund som specialistsjuksköterska.
– I mitt nuvarande jobb kan jag kombinera kompetenserna.

Hon brinner för att utveckla sjukvården. På årets Vitalis presenterade hon dels digitaliseringsprojekt med tydliga nyttoeffekter för vården, dels var hon med i en paneldiskussion kring innovationer. Hon tycker sig märka ett glapp mellan användarna, de som jobbar med digitaliseringsverktygen i vården, och det växande produktutbudet.
– Jag hade med en läkare från Karolinska och direkt efter vårt seminarium gick vi runt bland utställarna ställde frågor typ ”finns den här funktionen?”.

– Svaret blev ofta nej, det hade man inte tänkt på. Men det blev en givande dialog. Och vi lyckades nog väcka en del tankar bland företagen.

Det är en linje hon vill spinna vidare på.
– Vi kan använda Vitalis för att förstå hela processen, från behov och kriterier till vilka typer av digitaliseringssteg som måste ske för att förbättra vården.

Hennes mål, då hon nu tar plats i Vitalis programråd, är att i högre utsträckning nå kliniskt verksam personal.
– Det är ju de som faktiskt ska använda de här produkterna som visas upp. Och det gäller inte bara de färdiga produkterna, mässan ger också möjlighet att föra dialoger kring vad man önskar sig framåt, utifrån de behov som finns.
– Jag vill föra samman olika perspektiv och kunskap – från patienter, vårdpersonal, forskning och näringsliv. Den dialogen för utvecklingen framåt och det vill jag ska avspeglas även i Vitalis kommande mässor.

Hon vill stärka innovationsdelen under Vitalis och har en hel del idéer redan till nästa års mässa.
– Det finns ju många innovationsenheter på sjukhus runt om i Sverige. Vi kan använda den innovationskraften för att skapa bättre dialogytor på mässan.
– Ett företag på mässan kanske visar upp en medicinteknisk produkt. Men hur får vi in den i vården då? Hur kan vi utveckla och implementera den?

Therese vill se att man utgår från behoven och hittar fram till lösningar.
– Det är också viktigt att vi tar upp ”dos” och ”don’ts” på vägen dit. På så vis kan  man få en helhetsbild, utifrån patientens och vårdpersonalens behov.