Vitalis medverkar i Almedalen med programpunkten "eHälsa - behandlingsstöd för psykisk ohälsa"

Vitalis programpunkt i Almedalen: eHälsa – behandlingsstöd för psykisk ohälsa. I samverkan med Tieto, landstinget i Värmland samt ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Var? Medtech Café i Almedalen
När? Den 3 juli kl 14.00-15.00
Vad? eHälsa handlar inte bara om att slänga ut faxen
– Ta del av hur Första linjen i Landstinget Värmland och ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder sig av eHälsolösningar för att sänka tröskeln för att ta kontakt med vården, som stöd för behandling samt hur detta ger en potentiell möjlighet att förkorta köer.

Läs mer här >

Hans Almvide, programansvarig på Vitalis:

”I år kommer Vitalis lyfta fram två exempel på digitaliseringens möjligheter, båda exemplen visar hur man kan sänka tröskeln för att komma i kontakt med vården för unga och vuxna med psykisk ohälsa. Om man inte får kontakt med den som har behov så spelar det ingen roll om vi har världens bästa behandling. ePsykiatrienheten använder sig också av digitala lösningar (app) för behandling och som beslutsstöd.”