Vitalis bidrar med ny kunskap och nya kontakterVitalis är den perfekta platsen att träffa andra engagerade människor som vill driva digitaliseringen inom svensk sjukvård framåt. Vi vill föra en dialog och diskutera vad som har hänt inom branschen under de senaste åren, säger Johan Gustafsson, VD på Visiba Care.
– Det är tredje året vi deltar i mässan, och varje gång har vi fått med oss både ny kunskap och nya kontakter.

Visiba Care grundades 2014 och erbjuder en digital plattform som gör det möjligt för vårdgivare att utveckla sin verksamhet inom e-hälsa. Plattformen inkluderar funktioner som till exempel tidsbokning, videosamtal och chatt, vilket underlättar vardagen både för vårdpersonal och patienter.
– Enkelhet är ett ledord som har varit med oss från början, och vi kan leverera en plattform som kan börja användas direkt, berättar Johan.
– Den kräver ingen större initial investering, fungerar från första dagen, integrerar med befintliga vårdsystem och levererar kostnadseffektiv e-hälsa i världsklass.
– Det är tydligt att digital vård får stort genomslag i hela samhället. Vi märker det genom att ett ökat antal landsting och privata aktörer kontaktar oss för att kunna erbjuda digitala vårdflöden.

– En trend vi kan se är ett ökat intresse från psykologmottagningar. Våra kunder säger att den nya formen med videomöten har effektiviserat samtalet mellan psykolog och klient. Det är givetvis väldigt spännande att vara en del av att driva sådan här utveckling framåt, säger Johan.
– Vårt fokus just nu är att vidareutveckla plattformen för att erbjuda ännu bättre sätt att arbeta med digital vård. Det pågår till exempel just nu ett samarbete mellan oss och Cisco för att funktionaliteten ska förbättras ytterligare.
Visiba arbetar tätt tillsammans med kunder och samarbetspartners för att utveckla plattformen, och Visiba Care är byggd för att växa och möta behovet av förändring. Tillsammans med projektledare hos landstingen har vi täta kontakter med såväl IT-avdelning som ledning för att implementeringen ska bli optimal. När digitala vårdmöten blir en allt större del av svensk sjukvård är det viktigt att plattformen kan integreras med vårdgivarens befintliga infrastruktur.
Lyhördhet och samarbete är en nyckel för att produkten ska motsvara krav och förväntningar hos vårdgivare och patienter, och arbetssättet har uppskattats av kunderna. Mats Osbeck, Verksamhetschef på Bra Liv nära i Region Jönköping uttryckte stor entusiasm efter implementeringen:

”Ett mycket spännande och stimulerande arbete. Mycket och täta kontakter med såväl Visiba Cares medarbetare, Regionens IT- och kommunikationspersonal, vårdpersonal och inte minst våra kunder – patienterna. Detta ger en optimal bild av behov och möjliga lösningar som är en kreativ drivkraft i arbetet.”

– Vi är glada över att vi har fått så positiv respons från vårdgivarna som arbetar i vår plattform. Många tycker att arbetet med att starta en digital mottagning ligger helt i linje med deras planerade aktiviteter, och ser det som ett spännande och roligt sätt att jobba på.