Vitalis 2017 – mer internationell än någonsin!

Årets Vitalis slår alla rekord: över 150 utställare från ett stort antal länder, fler än någonsin tidigare, finns med på mässgolvet!
– Vi ser Vitalis som den perfekta platsen att ta steget in på den skandinaviska marknaden, säger Claire Chou på Quanta Computer på Taiwan.

Aldrig förr har Vitalis samlat så många utställare från när och fjärran. De nordiska länderna dominerar förstås, men en lång rad europeiska och utomeuropeiska utställande företag finns också på plats. Bland de länder som är med för allra första gången märks Slovenien och Taiwan.

– Den skandinaviska marknaden för eHälsa växer snabbt och vi vill introducera våra lösningar, framförallt inom äldreomsorg och hemsjukvård, säger Claire Chou, marknadsdirektör på taiwanesiska Quanta Computer.
Huvudprodukten “QOCA Home” är en molnbaserad plattform som integrerar en rad tjänster som personliga vårdplaner, påminnelser om medicinering och provtagningar, visuell kommunikation med vårdgivare, m.m.

Man har också tagit fram en app för anhöriga med liknande tjänster, som ska göra det lättare att involvera familjemedlemmar i vård och omsorg.
– Att de nordiska länderna har en bra infrastruktur för eHälso-tjänster och dessutom en e-mogen befolkning underlättar för oss. Det gör oss ännu mer beslutsamma att försöka ta oss in på marknaden, förklarar Claire Chou.
På liknande sätt resonerar slovenska Marand som introducerar “Think!EHR”, journalplattform och vårdinformationssystem för sjukhus, på årets Vitalis.
– Vi arbetar proaktivt med den skandinaviska marknaden, berättar Irena Bacak, marknadsansvarig på Marand.
– Men det här blir vårt första mässdeltagande. Vad vi förstår är Vitalis ett flaggskepp som samlar alla hälsorelaterade IT-teknologier och det är den direkta anledningen till att vi ställer ut i Göteborg.

Hon ser en betydande potential i den skandinaviska marknaden:
– Vår marknadsapproach baseras på partnerskap, vilket ger oss möjligheten att aktivt dela vår kunskap och skapa innovativa ekosystem tillsammans med lokala experter och intressenter. Det tror vi ger oss en fördel. Överhuvudtaget är utbudet av innovativa lösningar större än någonsin bland utställarna på årets Vitalis.
Ett exempel är HealthTech Nordic, en community med ett 50-tal startups och entreprenörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland med stor internationell potential – och en mängd andra med intresse av healthtech-området.
– För oss är Vitalis ett intressant tillfälle att visa upp allt som sker och det breda utbudet av lösningar, säger projektledaren Marianne Larsson.
HealthTech Nordic, som bl a håller på att bygga upp ett nordiskt test- och utvecklingsnätverk, leds av Innovation Skåne tillsammans med Sahlgrenska Science Park, Oslo Medtech, COBIS, SmiLe Incubator och Invest in Skåne.

På mässan kommer man ha en monter där ett tiotal olika startups från de nordiska länderna deltar.
– Det är några av de mest intressanta tidiga snabbväxande bolagen inom hälsoomådet med internationell potential, berättar Marianne.
– Men vi kommer att kunna visa långt fler lösningar. I vår monter kan man få en inblick i Nordens ledande startups. Vi visar konkreta exempel på bättre behandlingar, bättre diagnoser, distansmonitorering, m m.
Det nordiska anslaget är viktigt, menar hon:
-Ska vi kunna konkurrera internationellt måste vi kraftsamla och då är Norden vår gemensamma nämnare.

När hon besöker Silicon Valley möter hon ett stort intresse.
– Vi har en ledande portfölj i Norden när det gäller paradigmskiftet på hälsoområdet som bl a bygger på digitalisering och artificiell intelligens. Där ligger vi i absolut framkant.
De produkter och tjänster som visas upp på Vitalis är antingen nyligen satta på marknaden eller på väg att lanseras. Marianne ser en stor fördel i den gemensamma marknadsföringen:
– Det blir en kritisk massa som gör att vi blir synliga över världen. Det ser vi inte minst i USA. Folk kommer och lyssnar. Och man söker sig i allt högre utsträckning hit, till Norden, för att skapa nya affärskontakter.