"Vi arbetar tillsammans för Norrbotten"

Behovet av att utveckla digitala lösningar i vården är stor i Region Norrbotten* liksom i hela Sverige. Därför satsar regionen stort på Vitalis och har en egen eftermiddag med intressanta presentationer. Norrbotten vill väcka intresse, få igång diskussioner och dela med sig av sina erfarenheter.

Region Norrbotten arbetar med 25 % av Sveriges yta, därför har distansvård funnits länge inom vissa områden. Redan för tio år sedan introducerades exempelvis axelrehabilitering på distans.


Karin Jones, tf Utvecklingsdirektör och Anders Nordin IT/MT-direktör vid Region Norrbotten.

-Det är samverkan, som är nyckelordet, säger Karin Jones, tf Utvecklingsdirektör vid Region Norrbotten. Samverkan som kommit till genom medvetna strategiska val och med aktörer, så som kommuner, universitet och enskilda personer. Detta tydliggörs i de presentationer som är en del i Norrbottens sammanhållna program.

Distansvård en del av vår vardag

Ehälsasatsningen i Region Norrbotten bygger på olika typer av samverkanför att ge de 250 000 invånarna bättre tillgänglighet tillvård och råd.

De geografiska avstånden har stor betydelse för utvecklingsarbetet. Ett exempel är en patient som bor i Kiruna och behöver göra ett återbesök vid specialistvården vid i Sunderbyn sjukhus som finns 35 mil bort. Ett personligt besök skulle innebära 70 mils resa tur och retur. Om då besöket kan ges på distans så innebär detta stor tidsvinst för patienten och även en självklar kostnadsreducering.

Nya digitala lösningar

Region Norrbotten har under många år arbetat med att utveckla digitala lösningar i vården. Samtidigt har arbetet pågått med att utveckla ett innovationssystem på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Det här har inneburit ett långsiktigt arbete med att bygga upp strategiska allianser och nätverk inom e-hälsoområdet.

-De är inte de tekniska förutsättningarna att bedriva vård på distans som är det stora problemet idag. Det är istället frågor som organisation, arbetssätt och regelverk som ska anpassats för att befrämja distansöverbryggande arbete som ligger i fokus, säger Anders Nordin, IT/MT direktör vid Region Norrbotten.

Norrbottens eftermiddag på Vitalis kommer att innehålla sju olika presentationer som belyser e-hälsa ur olika synvinklar under samlingsrubriken Ehälsa i samverkan för en personcentrerad vård i hemmet.

– Digital hälsa är en förutsättning för att klara framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten, säger Karin Jones, som är tf utvecklingsdirektör för Region Norrbotten. Vi hoppas på många intressanta samtal och möten vid våra seminarier och i Mötesplats Norrbotten i mässhallen.

Onsdag 26 april arrangerar Region Norrbotten sju seminarier hela eftermiddagen i A2.

För mer info se Norrbottens program på Vitalis webbplats:

http://invitepeople.com/public/events/10432/seminars

*Norrbottens läns landsting heter från och med 2017-01-01 Region Norrbotten