Skånska bolag i kampen om utmärkelsen eHealth Award 2017

eHealth Award är en utmärkelse för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient eller vårdgivare.  Bland de inskickade bidragen till eHealth Award finns Arthro Therapeutics, Next Step Dynamics och AppInMed.

Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL:s “Vision e-hälsa 2025”. Den innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhället.

– Ohållbar kostnadsutveckling för hälso- och sjukvården i kombination med utveckling inom mobil kommunikation möjliggör ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården liknande det i musikbranschen. Det kommer att förändra tillgången till hjälp och kvalitet på hjälp vid hälsoproblem, i grunden, och gagna människor över hela världen, säger Marianne Larsson, Innovationschef på Innovation Skåne och jurymedlem i eHealth Award 2017.

Bland de skånska bolagen som ansökt till eHealth Award 2017 finns:

Arthro Therapeutics jobbar med analys och mjukvara som medicin för muskuloskeletala sjukdomar. Joint Academy är Arthro Therapeutics huvudprodukt och ger möjlighet till evidensbaserad atrosvård i mobilen.

AppInMed är appbyrån för medicin och hälsa som skapades och drivs av skånska läkare. AppInMed har under sista året släppt flera appar till sjukvårdsarbetare som billigt och enkelt och utan särskilt mycket datorvana kan färdigställa en egen app.

Next Step Dynamics som utvecklat en digital lösning för att förutse fallrisk bland äldre personer, och som har uppvisat goda resultat i studier. Sensorer i armbandet mäter balans, styrka och sömn och sänder kontinuerligt informationen för digital analys. Baserat på informationen presenteras riskanalyser för användaren och vårdpersonal, utan krav på andra installationer eller mobila enheter.

eHealth Award 2017 är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park, med mål att uppmärksamma de fantastiska digitala innovationer inom hälsa som finns i Sverige idag. Vinnaren presenteras av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Vitalis den 25 april 2017.