Norsk delegation håller eget kundforum under Vitalis

Ett 70-tal anställda på några av de största sjukhusen i Norge och Sverige håller ett eget kundforum under årets Vitalis.
– Vi behöver träffas och utbyta erfarenheter. För oss är Vitalis ett perfekt tillfälle att göra det, säger samordnaren Magnus Weiby på Oslo Universitetssjukhus, OUS.

Delegationen är en blandning av klinisk personal och IT-ansvariga som till vardags jobbar på sjukhusen. Ungefär hälften kommer från Norge, bl a från OUS, men också från flera regionala sjukhus. Den andra hälften representerar svenska sjukhus i bl a Umeå, Uppsala och Jönköping. Man besöker Vitalis i tre dagar, bl a för att se de nya medicintekniska produkterna men också för att träffa sina nuvarande leverantörer i en informell miljö.

Huvudsyftet är en sluten heldagskonferens onsdagen 26 april, dit man också bjudit in en representant för multinationella leverantören iMDsoft och det nordiska IT-tjänsteföretaget EVRY. iMDsoft har utvecklat MetaVision, som är sjukhusens gemensamma nämnare. Ett kliniskt informationssystem med tidslinjevisning som visar ”allt som sker” med patienten. Här samlas vårddata från alla typer av behandlingar, läkemedel, operationer, medicinteknisk utrustning – och visas vid sjukhussängen.
– Nästan all medicinteknisk utrustning på sjukhuset är redan kopplat till systemet, förklarar Magnus Weiby, som till vardags är avdelningsledare för de kliniska datasystemen på Oslo Universitetssjukhus.

OUS har 18 000 användare och är mitt i en införandeprocess.
– Vi har idag cirka 700 sängar i drift. Nästa år ska vi ha alla 1500 sängar uppkopplade.
Han beskriver MetaVision som ett legoklossystem, alltså ett system som man delvis kan forma på egen hand.
– På OUS formanpassar vi t ex just nu systemet till vårt akutintag.

Utvecklingsavdelningarna på de olika sjukhusen jobbar alla på sitt sätt.
– Därför finns ett behov av att träffas och ta del av varandras idéer. Det är huvudsyftet med vår session på Vitalis, säger Magnus.
En utvecklingsansvarig från iMDsoft, som flyger in från Israel, och representanter för EVRY kommer också att medverka.
– Men i grund och botten är detta ett kunddrivet forum. Istället för att leverantören bestämmer vad vi ska prata om så bestämmer vi själva.
– Man kan säga att det blir ett produktspår som vi kör på egen hand. Vi kunder håller i programmet, bland talarna finns t ex ett par chefsläkare. Jag själv håller också ett seminarium, berättar Magnus.

Han ser Vitalis som en utmärkt plats att lägga möten av den här typen på:
– Många hade tänkt att resa dit ändå. För oss är den största fördelen att vi slipper tänka på konferenssalar, festmiddagar, artister, m m. Vitalis-teamet tar hand om all service och allt praktiskt som omger vårt möte. Det underlättar väldigt mycket!