Att vara pionjär – att skapa framtiden

– Alltför många av dagens vårdbesök, i hemmet eller på olika typer av mottagningar, sker utan att vi egentligen vet om patienten verkligen har behov av vård. I många fall sker besöket för att skaffa sig information om behov föreligger. I ett framtidsscenario känner man sina patienters vårdbehov, utgår från individerna och fokuserar primärt på de med störst behov, berättar Thomas Bergqwist, VD och grundare på Cross Technology Solutions. Han fortsätter:
– Personalen vet hur patienterna mår tack vare en internetbaserad plattform som stora patientgrupper använder hemifrån. Gränssnittet är användarvänligt och patienten når det när som helst via sin telefon, dator eller surfplatta. Trygghetskänslan ökar och motivationen höjs när patienterna samtidigt får ett verktyg för att själv hantera sin hälsa och sitt sjukdomstillstånd.

Digitala stödfunktioner som patientjournaler och elektroniska recept är en del inom befintlig verksamhet på t.ex. sjukhus, vårdcentraler, kliniker och kommuner. Men hur ser det ut med innovationer som förändrar arbetssätt och som skapar nya möjligheter kring det dagliga arbetet? Ny teknik öppnar upp möjligheter att skapa nya metoder, inta nya områden, optimera och förenkla arbetsprocesser och administration för personal och samtidigt öka tryggheten för patienten.

Behov av förändring och effektivisering
All vård, förutom akutvård, som idag ges är inplanerad, antingen styrd av kalender eller en fördefinierad rutt.

Från 2009 och framåt har Cross Technology Solutions genomfört flera studier kring användandet av applikationer i samband med diabetes-, hjärt- och lungsjuka patienter. Gemensamt för dessa är att på distans automatiskt identifiera och prioritera patienter med störst vårdbehov. Företagets plattform LifePod® utvärderar t.ex. medicinskt relevant patientdata och genererar beslutsunderlag för att rikta insatser till de mest behövande. Systemet bereder stora möjligheter gällande prevention och därmed kan patientens behov mötas innan de eskalerar.

Möjligheter för kommuner med användardriven utveckling
Hur kan en kommun få tillgång till ett verktyg, en bas och plattform för att möjliggöra att dra nytta av den potential som finns?

– Genom att vi arbetat med användardriven utveckling finns en bank av viktiga kunskaper om hur man på ett kostnadseffektivt sätt arbetar med stora patientgrupper och även multisjuka patienter på distans, säger Thomas.

– Kraven för systemet arbetas fram tillsammans med användarna.

Med en internetbaserad plattform hanteras och prioriteras stora mängder patientdata, manuellt inmatad eller från sensorer, i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Arbetet med detta har resulterat i värdefulla insikter och erfarenheter inom ett nytt och tämligen okänt området.

– Vi vill stötta kommuner och vårdgivare att utveckla verksamheten genom användardriven utveckling tillsammans med personal och patienter. Med LifePod får patienterna ett verktyg att själva hantera och ta ansvar för sitt hälsotillstånd. Genom bl.a. direkt feedback, uppmuntran, enkel gamification och statistikfunktioner ger det dem motivation samtidigt som de känner trygghet av vetskapen att om deras värde avviker från det normala blir de kontaktade av vårdgivaren, berättar Thomas.

Beslutsstödsystemet LifePod är ett verktyg som hjälper vårdgivaren att synliggöra de mest behövande patienterna i en patientgrupp genom att vårdpersonalen får en tydlig, prioriterad, översikt över patienterna.

Välkommen att ta del av mer information i föreläsningen ”Att skapa framtidens vård – Att vara pionjär”.