400 medicinskt ansvariga till Vitalis

En delegation på cirka 400 första linjen-chefer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Närhälsan besöker årets Vitalis.

Vi ser det som ett utmärkt tillfälle, säger Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Det här är första gången de chefer som jobbar närmast vården, det som brukar kallas första linjen, träffas i så här stort antal för att diskutera e-hälsofrågor. Delegationen består av runt 200 från Sahlgrenska Univeritetssjukhuset och lika många från Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

– På SU handlar det bl a om läkare som är sektionschefer och sjuksköterskor som är enhetschefer, förklarar Anette Falkenroth.
– Inom Närhälsan är det enhetschefer och verksamhetschefer från primärvårdens alla områden: vårdcentraler, rehab, mödrahälsovård, BVC, ungdomsmottagningar, m fl.

Totalt utgörs drygt hälften av delegationen av sjuksköterskor, en fjärdedel av läkare och övriga av bl a sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
– I princip alla har en utbildning och bakgrund inom sjukvården, säger Anette, som själv är läkare i grunden och har jobbat med eHälsofrågor i över tio år.

Hon tror att ett bättre nyttjande av de digitala möjligheterna inom vården kan bidra till att lösa den kris vi ser på många håll idag.
– Det handlar om att automatisera en del av det våra medarbetare gör, men också om att skapa möjligheter för patienterna att bidra, säger hon.
– Jag ser absolut eHälsa och digitalisering som en möjlighet att underlätta sjukvårdens arbete, annars skulle jag inte jobba med det.

Delegationen besöker Vitalis under en heldag, torsdag 27 april. På eftermiddagen har man lagt in ett eget seminarium i en av konferenssalarna.
– Då ställer vi frågan: vad händer hemma hos oss? Vi tar upp konkreta exempel på sådant som redan görs. T ex hemmonitorering av KOL-patienter, möjligheter med videomöten, mobila team, m m, säger Anette Falkenroth.
– Det är lätt hänt, i en stor organisation, att vi gör en massa bra saker men är dåliga på att skicka vidare kunskapen. Och då är risken att vi gör om samma sak någon annanstans.

Diskussionerna om att arrangera ett sådant här stormöte har pågått länge.
– Nu tyckte vi tillfället var rätt, då vi samtidigt kan göra en gemensam aktivitet och ta del av allt som händer på Vitalis.
– Vi besöker utställningen under förmiddagen men har också avsatt tid direkt efter seminariet. Det blir ett utmärkt tillfälle att diskutera vidare, träffa leverantörer och återkoppla till sådant vi talat om under mötet.