Stor uppslutning kring eHealth Award

Alla var där: företrädare för regeringen, kommunerna, vården – och, kanske allra viktigast, de innovationsdrivna företagarna själva.
För det är ju dem Vitalis nyinstiftade pris eHealth Award riktar sig till.
– Att vinna priset skulle innebära en fjäder i hatten, en oerhört positiv feed-back, säger Jesper Hassel på start up-företaget Mevia.

ehealth

Bakom eHealth Award, som delas ut för första gången på årets Vitalis, står Nordic Connected Health Star Track, Cerner, Sahlgrenska Science Park och Vitalis. Utmärkelsen, med prissumman 50 000 kr, delas ut 25 april av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i samband med invigningen av Vitalis.
Priset riktar sig till små företag och start-ups inom digital hälsa. Flera sådana kom till lanseringen av eHealth Award på Sahlgrenska Science Park i Göteborg 10 januari.

En av dem, som också tänker söka, är Jesper Hassel på Mevia, ett start up-företag i Göteborg som bygger på en innovation kring medicinhantering: en digital tjänst som hjälper patienter att ta rätt medicindos vid rätt tid.
– När man tar ut en tablett eller bryter en dosförpackning mäts det i realtid och laddas upp till nätet. Med den informationen kan t ex en anhörig eller hemtjänsten återkoppla och påminna om man har glömt, säger han.
Ett stöd för glömska eller dementa patienter, alltså?
– Inte bara för dem. Alla har ett problem med det här. Det finns uppskattningar på att ungefär hälften av alla mediciner inte tas som de ska.
Varför är det intressant för er att söka eHealth Award?
– I en tidig fas är det svårt att veta om man gör rätt saker.
– Vinner vi priset kan vi säga: vi gör bra saker, vi är ett bra bolag att jobba med. Det skulle kunna innebära att vi får en större spridning på det vi hittills bara gjort regionalt. Vi har siktet inställt på den internationella marknaden.
Tror du eHealth Award kan bidra till en sådan utveckling, till att öka innovationstakten på e-hälsoområdet?
– Det tror jag. Innovation är en svår puck inom hälsoområdet, att faktiskt se vad som görs. Kan man lyfta fram bolag som lyckats ser också andra att det går, menar Jesper.
– Då kommer också regioner att se att andra faktiskt tar in innovationer, testar och implementerar. Då kan vi få en mycket bättre spridning.

Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, medverkade vid lanseringsmötet. Hon är starkt positiv till initiativet, som hon tror kan flytta fram positionen för e-hälsofrågan i Sverige:
– Att ha ett pris som lyfter fram olika konkreta exempel på hur man tack vare ny teknik kan få en bättre vård för patienterna är jättebra, säger hon.
– Det sätter e-hälsofrågan och vår vision på kartan. För regeringen är det viktigt att vi verkligen får genomslag för våra ambitioner på det här området.
Du talade själv på mötet om ”Vision e-hälsa 2025”. Tror du eHealth Award kan bidra till att nå dit?
– Absolut. Här kommer ju många företag och aktörer att visa vad man kan göra för att förbättra vården. Det är ett av många initiativ som, tillsammans med regeringens egna, kan medverka till att visionen nås.
– Det är en styrka att så många som möjligt av aktörerna känner till visionen och vill vara med och bidra till att förverkliga den.
Mycket handlar förstås om att synliggöra nya lösningar?
– Ja, och för vår del handlar det också om att skapa förutsättningar för att använda olika system på ett bra sätt. Här behöver vi, staten och vårdgivarna, göra ett grundarbete, menar hon.

Karl Fors, länssamordnare för digitaliseringen i Västkom, samarbetsorgan för 49 kommuner i Västra Götaland, håller med:
– Jag tycker att man från departementets sida börjar ta bättre tag i den här frågan, säger han.
– I visionen beskriver man faktiskt de kommunala utmaningarna och det kommunala behovet. Inte som tidigare då det varit väldigt hälso- och sjukvårdsdrivet, från landstingens perspektiv.
Är eHealth Award, som ska ge stöd åt visionen, viktig ur ett kommunalt perspektiv?
– Definitivt. Det finns en uppsjö med goda idéer, men vi måste bli mycket bättre på att återanvända dem och visa att de faktiskt ger förändring och ökad kvalitet, understryker Karl.
– Att en aktör gör något som blir uppmärksammat gör förhoppningsvis att nästa kommun vågar ta steget att pröva frågan: vilka är fördelarna, vad blev konsekvenserna? Då kan man se det positiva i det hela och våga gå vidare.
På vilka kommunala områden kan innovativa e-hälsolösningar göra mest nytta, tror du?
– Inom äldreomsorgen, förstås. Men också i funktionshinderområdet. Egentligen i all kommunal verksamhet, i gränslandet mellan hälso- och sjukvård.

Läs mer och registrera ditt företag här >>